John 6:5

TR(i)
  5 G1869 (G5660) V-AAP-NSM επαρας G3767 CONJ ουν G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3588 T-APM τους G3788 N-APM οφθαλμους G2532 CONJ και G2300 (G5666) V-ADP-NSM θεασαμενος G3754 CONJ οτι G4183 A-NSM πολυς G3793 N-NSM οχλος G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G5376 N-ASM φιλιππον G4159 ADV-I ποθεν G59 (G5692) V-FAI-1P αγορασομεν G740 N-APM αρτους G2443 CONJ ινα G5315 (G5632) V-2AAS-3P φαγωσιν G3778 D-NPM ουτοι
ERV(i) 5 Jesus therefore lifting up his eyes, and seeing that a great multitude cometh unto him, saith unto Philip, Whence are we to buy bread, that these may eat?
Reformed Dating