John 20:26

TR(i)
  26 G2532 CONJ και G3326 PREP μεθ G2250 N-APF ημερας G3638 A-NUI οκτω G3825 ADV παλιν G1510 (G5713) V-IXI-3P ησαν G2080 ADV εσω G3588 T-NPM οι G3101 N-NPM μαθηται G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G2381 N-NSM θωμας G3326 PREP μετ G846 P-GPM αυτων G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3588 T-GPF των G2374 N-GPF θυρων G2808 (G5772) V-RPP-GPM κεκλεισμενων G2532 CONJ και G2476 (G5627) V-2AAI-3S εστη G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G3319 A-ASN μεσον G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G1515 N-NSF ειρηνη G5213 P-2DP υμιν
ERV(i) 26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them. Jesus cometh, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace [be ]unto you.