John 20:15

TR(i)
  15 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSF αυτη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G1135 N-VSF γυναι G5101 I-NSN τι G2799 (G5719) V-PAI-2S κλαιεις G5101 I-ASM τινα G2212 (G5719) V-PAI-2S ζητεις G1565 D-NSF εκεινη G1380 (G5723) V-PAP-NSF δοκουσα G3754 CONJ οτι G3588 T-NSM ο G2780 N-NSM κηπουρος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSM αυτω G2962 N-VSM κυριε G1487 COND ει G4771 P-2NS συ G941 (G5656) V-AAI-2S εβαστασας G846 P-ASM αυτον G2036 (G5628) V-2AAM-2S ειπε G3427 P-1DS μοι G4226 PRT-I που G846 P-ASM αυτον G5087 (G5656) V-AAI-2S εθηκας G2504 P-1NS-C καγω G846 P-ASM αυτον G142 (G5692) V-FAI-1S αρω
KJV_Strongs(i)
  15 G2424 Jesus G3004 saith [G5719]   G846 unto her G1135 , Woman G5101 , why G2799 weepest thou [G5719]   G5101 ? whom G2212 seekest thou [G5719]   G1565 ? She G1380 , supposing [G5723]   G3754   G2076 him to be [G5748]   G2780 the gardener G3004 , saith [G5719]   G846 unto him G2962 , Sir G1487 , if G4771 thou G941 have borne G846 him G941 hence [G5656]   G2036 , tell [G5628]   G3427 me G4226 where G5087 thou hast laid [G5656]   G846 him G2504 , and I G142 will take G846 him G142 away [G5692]  .
ERV(i) 15 Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.