John 1:14

TR(i)
  14 G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G4561 N-NSF σαρξ G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G2532 CONJ και G4637 (G5656) V-AAI-3S εσκηνωσεν G1722 PREP εν G2254 P-1DP ημιν G2532 CONJ και G2300 (G5662) V-ADI-1P εθεασαμεθα G3588 T-ASF την G1391 N-ASF δοξαν G846 P-GSM αυτου G1391 N-ASF δοξαν G5613 ADV ως G3439 A-GSM μονογενους G3844 PREP παρα G3962 N-GSM πατρος G4134 A-NSF πληρης G5485 N-GSF χαριτος G2532 CONJ και G225 N-GSF αληθειας
ERV(i) 14 And the Word became flesh, and dwelt among us (and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father), full of grace and truth.