John 18:3

TR(i)
  3 G3588 T-NSM ο G3767 CONJ ουν G2455 N-NSM ιουδας G2983 (G5631) V-2AAP-NSM λαβων G3588 T-ASF την G4686 N-ASF σπειραν G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G749 N-GPM αρχιερεων G2532 CONJ και G5330 N-GPM φαρισαιων G5257 N-APM υπηρετας G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G1563 ADV εκει G3326 PREP μετα G5322 N-GPM φανων G2532 CONJ και G2985 N-GPF λαμπαδων G2532 CONJ και G3696 N-GPN οπλων
ERV(i) 3 Judas then, having received the band [of soldiers], and officers from the chief priests and the Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.