John 14:27

TR(i)
  27 G1515 N-ASF ειρηνην G863 (G5719) V-PAI-1S αφιημι G5213 P-2DP υμιν G1515 N-ASF ειρηνην G3588 T-ASF την G1699 S-1ASF εμην G1325 (G5719) V-PAI-1S διδωμι G5213 P-2DP υμιν G3756 PRT-N ου G2531 ADV καθως G3588 T-NSM ο G2889 N-NSM κοσμος G1325 (G5719) V-PAI-3S διδωσιν G1473 P-1NS εγω G1325 (G5719) V-PAI-1S διδωμι G5213 P-2DP υμιν G3361 PRT-N μη G5015 (G5744) V-PPM-3S ταρασσεσθω G5216 P-2GP υμων G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G3366 CONJ μηδε G1168 (G5720) V-PAM-3S δειλιατω
ERV(i) 27 Peace I leave with you; my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be fearful.