John 13:12

TR(i)
  12 G3753 ADV οτε G3767 CONJ ουν G3538 (G5656) V-AAI-3S ενιψεν G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G846 P-GPM αυτων G2532 CONJ και G2983 (G5627) V-2AAI-3S ελαβεν G3588 T-APN τα G2440 N-APN ιματια G846 P-GSM αυτου G377 (G5631) V-2AAP-NSM αναπεσων G3825 ADV παλιν G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DPM αυτοις G1097 (G5719) V-PAI-2P γινωσκετε G1097 (G5720) V-PAM-2P G5101 I-ASN τι G4160 (G5758) V-RAI-1S πεποιηκα G5213 P-2DP υμιν
ERV(i) 12 So when he had washed their feet, and taken his garments, and sat down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?