John 11

TR(i)
  1 G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G5100 X-NSM τις G770 (G5723) V-PAP-NSM ασθενων G2976 N-NSM λαζαρος G575 PREP απο G963 N-GSF βηθανιας G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G2968 N-GSF κωμης G3137 N-GSF μαριας G2532 CONJ και G3136 N-GSF μαρθας G3588 T-GSF της G79 N-GSF αδελφης G846 P-GSF αυτης
  2 G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G3137 N-NSF μαρια G3588 T-NSF η G218 (G5660) V-AAP-NSF αλειψασα G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον G3464 N-DSN μυρω G2532 CONJ και G1591 (G5660) V-AAP-NSF εκμαξασα G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G846 P-GSM αυτου G3588 T-DPF ταις G2359 N-DPF θριξιν G846 P-GSF αυτης G3739 R-GSF ης G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G2976 N-NSM λαζαρος G770 (G5707) V-IAI-3S ησθενει
  3 G649 (G5656) V-AAI-3P απεστειλαν G3767 CONJ ουν G3588 T-NPF αι G79 N-NPF αδελφαι G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον G3004 (G5723) V-PAP-NPF λεγουσαι G2962 N-VSM κυριε G1492 (G5657) V-AAM-2S ιδε G3739 R-ASM ον G5368 (G5719) V-PAI-2S φιλεις G770 (G5719) V-PAI-3S ασθενει
  4 G191 (G5660) V-AAP-NSM ακουσας G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3778 D-NSF αυτη G3588 T-NSF η G769 N-NSF ασθενεια G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G4314 PREP προς G2288 N-ASM θανατον G235 CONJ αλλ G5228 PREP υπερ G3588 T-GSF της G1391 N-GSF δοξης G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2443 CONJ ινα G1392 (G5686) V-APS-3S δοξασθη G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1223 PREP δι G846 P-GSF αυτης
  5 G25 (G5707) V-IAI-3S ηγαπα G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3588 T-ASF την G3136 N-ASF μαρθαν G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G79 N-ASF αδελφην G846 P-GSF αυτης G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G2976 N-ASM λαζαρον
  6 G5613 ADV ως G3767 CONJ ουν G191 (G5656) V-AAI-3S ηκουσεν G3754 CONJ οτι G770 (G5719) V-PAI-3S ασθενει G5119 ADV τοτε G3303 PRT μεν G3306 (G5656) V-AAI-3S εμεινεν G1722 PREP εν G3739 R-DSM ω G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G5117 N-DSM τοπω G1417 A-NUI δυο G2250 N-APF ημερας
  7 G1899 ADV επειτα G3326 PREP μετα G5124 D-ASN τουτο G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G3588 T-DPM τοις G3101 N-DPM μαθηταις G71 (G5725) V-PAS-1P αγωμεν G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2449 N-ASF ιουδαιαν G3825 ADV παλιν
  8 G3004 (G5719) V-PAI-3P λεγουσιν G846 P-DSM αυτω G3588 T-NPM οι G3101 N-NPM μαθηται G4461 HEB ραββι G3568 ADV νυν G2212 (G5707) V-IAI-3P εζητουν G4571 P-2AS σε G3034 (G5658) V-AAN λιθασαι G3588 T-NPM οι G2453 A-NPM ιουδαιοι G2532 CONJ και G3825 ADV παλιν G5217 (G5719) V-PAI-2S υπαγεις G1563 ADV εκει
  9 G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3780 PRT-I ουχι G1427 A-NUI δωδεκα G1510 (G5748) V-PXI-3P εισιν G5610 N-NPF ωραι G3588 T-GSF της G2250 N-GSF ημερας G1437 COND εαν G5100 X-NSM τις G4043 (G5725) V-PAS-3S περιπατη G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3756 PRT-N ου G4350 (G5719) V-PAI-3S προσκοπτει G3754 CONJ οτι G3588 T-ASN το G5457 N-ASN φως G3588 T-GSM του G2889 N-GSM κοσμου G5127 D-GSM τουτου G991 (G5719) V-PAI-3S βλεπει
  10 G1437 COND εαν G1161 CONJ δε G5100 X-NSM τις G4043 (G5725) V-PAS-3S περιπατη G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3571 N-DSF νυκτι G4350 (G5719) V-PAI-3S προσκοπτει G3754 CONJ οτι G3588 T-NSN το G5457 N-NSN φως G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G1722 PREP εν G846 P-DSM αυτω
  11 G5023 D-APN ταυτα G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G2532 CONJ και G3326 PREP μετα G5124 D-ASN τουτο G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DPM αυτοις G2976 N-NSM λαζαρος G3588 T-NSM ο G5384 A-NSM φιλος G2257 P-1GP ημων G2837 (G5769) V-RPI-3S κεκοιμηται G235 CONJ αλλα G4198 (G5736) V-PNI-1S πορευομαι G2443 CONJ ινα G1852 (G5661) V-AAS-1S εξυπνισω G846 P-ASM αυτον
  12 G2036 (G5627) V-2AAI-3P ειπον G3767 CONJ ουν G3588 T-NPM οι G3101 N-NPM μαθηται G846 P-GSM αυτου G2962 N-VSM κυριε G1487 COND ει G2837 (G5769) V-RPI-3S κεκοιμηται G4982 (G5701) V-FPI-3S σωθησεται
  13 G2046 (G5715) V-LAI-3S-ATT ειρηκει G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G4012 PREP περι G3588 T-GSM του G2288 N-GSM θανατου G846 P-GSM αυτου G1565 D-NPM εκεινοι G1161 CONJ δε G1380 (G5656) V-AAI-3P εδοξαν G3754 CONJ οτι G4012 PREP περι G3588 T-GSF της G2838 N-GSF κοιμησεως G3588 T-GSM του G5258 N-GSM υπνου G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει
  14 G5119 ADV τοτε G3767 CONJ ουν G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DPM αυτοις G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3954 N-DSF παρρησια G2976 N-NSM λαζαρος G599 (G5627) V-2AAI-3S απεθανεν
  15 G2532 CONJ και G5463 (G5719) V-PAI-1S χαιρω G1223 PREP δι G5209 P-2AP υμας G2443 CONJ ινα G4100 (G5661) V-AAS-2P πιστευσητε G3754 CONJ οτι G3756 PRT-N ουκ G2258 (G5713) V-IXI-1S ημην G1563 ADV εκει G235 CONJ αλλ G71 (G5725) V-PAS-1P αγωμεν G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον
  16 G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3767 CONJ ουν G2381 N-NSM θωμας G3588 T-NSM ο G3004 (G5746) V-PPP-NSM λεγομενος G1324 N-NSM διδυμος G3588 T-DPM τοις G4827 N-DPM συμμαθηταις G71 (G5725) V-PAS-1P αγωμεν G2532 CONJ και G2249 P-1NP ημεις G2443 CONJ ινα G599 (G5632) V-2AAS-1P αποθανωμεν G3326 PREP μετ G846 P-GSM αυτου
  17 G2064 (G5631) V-2AAP-NSM ελθων G3767 CONJ ουν G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2147 (G5627) V-2AAI-3S ευρεν G846 P-ASM αυτον G5064 A-APF τεσσαρας G2250 N-APF ημερας G2235 ADV ηδη G2192 (G5723) V-PAP-ASM εχοντα G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G3419 N-DSN μνημειω
  18 G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G3588 T-NSF η G963 N-NSF βηθανια G1451 ADV εγγυς G3588 T-GPN των G2414 N-GPN ιεροσολυμων G5613 ADV ως G575 PREP απο G4712 N-GPN σταδιων G1178 A-NUI δεκαπεντε
  19 G2532 CONJ και G4183 A-NPM πολλοι G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G2453 A-GPM ιουδαιων G2064 (G5715) V-LAI-3P εληλυθεισαν G4314 PREP προς G3588 T-APF τας G4012 PREP περι G3136 N-ASF μαρθαν G2532 CONJ και G3137 N-ASF μαριαν G2443 CONJ ινα G3888 (G5667) V-ADS-3P παραμυθησωνται G846 P-APF αυτας G4012 PREP περι G3588 T-GSM του G80 N-GSM αδελφου G846 P-GPF αυτων
  20 G3588 T-NSF η G3767 CONJ ουν G3136 N-NSF μαρθα G5613 ADV ως G191 (G5656) V-AAI-3S ηκουσεν G3754 CONJ οτι G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G5221 (G5656) V-AAI-3S υπηντησεν G846 P-DSM αυτω G3137 N-NSF μαρια G1161 CONJ δε G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G2516 (G5711) V-INI-3S εκαθεζετο
  21 G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3767 CONJ ουν G3588 T-NSF η G3136 N-NSF μαρθα G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G2962 N-VSM κυριε G1487 COND ει G1510 (G5713) V-IXI-2S ης G5602 ADV ωδε G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G3450 P-1GS μου G3756 PRT-N ουκ G302 PRT αν G2348 (G5715) V-LAI-3S ετεθνηκει
  22 G235 CONJ αλλα G2532 CONJ και G3568 ADV νυν G1492 (G5758) V-RAI-1S οιδα G3754 CONJ οτι G3745 K-APN οσα G302 PRT αν G154 (G5672) V-AMS-2S αιτηση G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G1325 (G5692) V-FAI-3S δωσει G4671 P-2DS σοι G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος
  23 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSF αυτη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G450 (G5698) V-FMI-3S αναστησεται G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G4675 P-2GS σου
  24 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSM αυτω G3136 N-NSF μαρθα G1492 (G5758) V-RAI-1S οιδα G3754 CONJ οτι G450 (G5698) V-FMI-3S αναστησεται G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G386 N-DSF αναστασει G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2078 A-DSF εσχατη G2250 N-DSF ημερα
  25 G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSF αυτη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G1473 P-1NS εγω G1510 (G5748) V-PXI-1S ειμι G3588 T-NSF η G386 N-NSF αναστασις G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G2222 N-NSF ζωη G3588 T-NSM ο G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G1519 PREP εις G1691 P-1AS εμε G2579 COND-C καν G599 (G5632) V-2AAS-3S αποθανη G2198 (G5695) V-FDI-3S ζησεται
  26 G2532 CONJ και G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G2198 (G5723) V-PAP-NSM ζων G2532 CONJ και G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G1519 PREP εις G1691 P-1AS εμε G3756 PRT-N ου G3361 PRT-N μη G599 (G5632) V-2AAS-3S αποθανη G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G4100 (G5719) V-PAI-2S πιστευεις G5124 D-ASN τουτο
  27 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSM αυτω G3483 PRT ναι G2962 N-VSM κυριε G1473 P-1NS εγω G4100 (G5758) V-RAI-1S πεπιστευκα G3754 CONJ οτι G4771 P-2NS συ G1510 (G5748) V-PXI-2S ει G3588 T-NSM ο G5547 N-NSM χριστος G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3588 T-NSM ο G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2889 N-ASM κοσμον G2064 (G5740) V-PNP-NSM ερχομενος
  28 G2532 CONJ και G5023 D-APN ταυτα G2036 (G5631) V-2AAP-NSF ειπουσα G565 (G5627) V-2AAI-3S απηλθεν G2532 CONJ και G5455 (G5656) V-AAI-3S εφωνησεν G3137 N-ASF μαριαν G3588 T-ASF την G79 N-ASF αδελφην G846 P-GSF αυτης G2977 ADV λαθρα G2036 (G5631) V-2AAP-NSF ειπουσα G3588 T-NSM ο G1320 N-NSM διδασκαλος G3918 (G5748) V-PXI-3S παρεστιν G2532 CONJ και G5455 (G5719) V-PAI-3S φωνει G4571 P-2AS σε
  29 G1565 D-NSF εκεινη G5613 ADV ως G191 (G5656) V-AAI-3S ηκουσεν G1453 (G5743) V-PPI-3S εγειρεται G5035 ADV ταχυ G2532 CONJ και G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον
  30 G3768 ADV ουπω G1161 CONJ δε G2064 (G5715) V-LAI-3S εληλυθει G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2968 N-ASF κωμην G235 CONJ αλλ G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G5117 N-DSM τοπω G3699 ADV οπου G5221 (G5656) V-AAI-3S υπηντησεν G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSF η G3136 N-NSF μαρθα
  31 G3588 T-NPM οι G3767 CONJ ουν G2453 A-NPM ιουδαιοι G3588 T-NPM οι G1510 (G5752) V-PXP-NPM οντες G3326 PREP μετ G846 P-GSF αυτης G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3614 N-DSF οικια G2532 CONJ και G3888 (G5740) V-PNP-NPM παραμυθουμενοι G846 P-ASF αυτην G1492 (G5631) V-2AAP-NPM ιδοντες G3588 T-ASF την G3137 N-ASF μαριαν G3754 CONJ οτι G5030 ADV ταχεως G450 (G5627) V-2AAI-3S ανεστη G2532 CONJ και G1831 (G5627) V-2AAI-3S εξηλθεν G190 (G5656) V-AAI-3P ηκολουθησαν G846 P-DSF αυτη G3004 (G5723) V-PAP-NPM λεγοντες G3754 CONJ οτι G5217 (G5719) V-PAI-3S υπαγει G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G3419 N-ASN μνημειον G2443 CONJ ινα G2799 (G5661) V-AAS-3S κλαυση G1563 ADV εκει
  32 G3588 T-NSF η G3767 CONJ ουν G3137 N-NSF μαρια G5613 ADV ως G2064 (G5627) V-2AAI-3S ηλθεν G3699 ADV οπου G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G1492 (G5631) V-2AAP-NSF ιδουσα G846 P-ASM αυτον G4098 (G5627) V-2AAI-3S επεσεν G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G846 P-GSM αυτου G3004 (G5723) V-PAP-NSF λεγουσα G846 P-DSM αυτω G2962 N-VSM κυριε G1487 COND ει G1510 (G5713) V-IXI-2S ης G5602 ADV ωδε G3756 PRT-N ουκ G302 PRT αν G599 (G5627) V-2AAI-3S απεθανεν G3450 P-1GS μου G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος
  33 G2424 N-NSM ιησους G3767 CONJ ουν G5613 ADV ως G1492 (G5627) V-2AAI-3S ειδεν G846 P-ASF αυτην G2799 (G5723) V-PAP-ASF κλαιουσαν G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4905 (G5631) V-2AAP-APM συνελθοντας G846 P-DSF αυτη G2453 A-APM ιουδαιους G2799 (G5723) V-PAP-APM κλαιοντας G1690 (G5662) V-ADI-3S ενεβριμησατο G3588 T-DSN τω G4151 N-DSN πνευματι G2532 CONJ και G5015 (G5656) V-AAI-3S εταραξεν G1438 F-3ASM εαυτον
  34 G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G4226 PRT-I που G5087 (G5758) V-RAI-2P τεθεικατε G846 P-ASM αυτον G3004 (G5719) V-PAI-3P λεγουσιν G846 P-DSM αυτω G2962 N-VSM κυριε G2064 (G5737) V-PNM-2S ερχου G2532 CONJ και G1492 (G5657) V-AAM-2S ιδε
  35 G1145 (G5656) V-AAI-3S εδακρυσεν G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους
  36 G3004 (G5707) V-IAI-3P ελεγον G3767 CONJ ουν G3588 T-NPM οι G2453 A-NPM ιουδαιοι G1492 (G5657) V-AAM-2S ιδε G4459 ADV πως G5368 (G5707) V-IAI-3S εφιλει G846 P-ASM αυτον
  37 G5100 X-NPM τινες G1161 CONJ δε G1537 PREP εξ G846 P-GPM αυτων G2036 (G5627) V-2AAI-3P ειπον G3756 PRT-N ουκ G1410 (G5711) V-INI-3S-ATT ηδυνατο G3778 D-NSM ουτος G3588 T-NSM ο G455 (G5660) V-AAP-NSM ανοιξας G3588 T-APM τους G3788 N-APM οφθαλμους G3588 T-GSM του G5185 A-GSM τυφλου G4160 (G5658) V-AAN ποιησαι G2443 CONJ ινα G2532 CONJ και G3778 D-NSM ουτος G3361 PRT-N μη G599 (G5632) V-2AAS-3S αποθανη
  38 G2424 N-NSM ιησους G3767 CONJ ουν G3825 ADV παλιν G1690 (G5740) V-PNP-NSM εμβριμωμενος G1722 PREP εν G1438 F-3DSM εαυτω G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G3419 N-ASN μνημειον G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G4693 N-NSN σπηλαιον G2532 CONJ και G3037 N-NSM λιθος G1945 (G5711) V-INI-3S επεκειτο G1909 PREP επ G846 P-DSN αυτω
  39 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G142 (G5657) V-AAM-2P αρατε G3588 T-ASM τον G3037 N-ASM λιθον G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSF η G79 N-NSF αδελφη G3588 T-GSM του G2348 (G5761) V-RAP-GSM τεθνηκοτος G3136 N-NSF μαρθα G2962 N-VSM κυριε G2235 ADV ηδη G3605 (G5719) V-PAI-3S οζει G5066 A-NSM τεταρταιος G1063 CONJ γαρ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν
  40 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DSF αυτη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3756 PRT-N ουκ G2036 (G5627) V-2AAI-1S ειπον G4671 P-2DS σοι G3754 CONJ οτι G1437 COND εαν G4100 (G5661) V-AAS-2S πιστευσης G3700 (G5695) V-FDI-2S-ATT οψει G3588 T-ASF την G1391 N-ASF δοξαν G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
  41 G142 (G5656) V-AAI-3P ηραν G3767 CONJ ουν G3588 T-ASM τον G3037 N-ASM λιθον G3757 ADV ου G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G3588 T-NSM ο G2348 (G5761) V-RAP-NSM τεθνηκως G2749 (G5740) V-PNP-NSM κειμενος G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2424 N-NSM ιησους G142 (G5656) V-AAI-3S ηρεν G3588 T-APM τους G3788 N-APM οφθαλμους G507 ADV ανω G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3962 N-VSM πατερ G2168 (G5719) V-PAI-1S ευχαριστω G4671 P-2DS σοι G3754 CONJ οτι G191 (G5656) V-AAI-2S ηκουσας G3450 P-1GS μου
  42 G1473 P-1NS εγω G1161 CONJ δε G1492 (G5715) V-LAI-1S ηδειν G3754 CONJ οτι G3842 ADV παντοτε G3450 P-1GS μου G191 (G5719) V-PAI-2S ακουεις G235 CONJ αλλα G1223 PREP δια G3588 T-ASM τον G3793 N-ASM οχλον G3588 T-ASM τον G4026 (G5761) V-RAP-ASM-C περιεστωτα G2036 (G5627) V-2AAI-1S ειπον G2443 CONJ ινα G4100 (G5661) V-AAS-3P πιστευσωσιν G3754 CONJ οτι G4771 P-2NS συ G3165 P-1AS με G649 (G5656) V-AAI-2S απεστειλας
  43 G2532 CONJ και G5023 D-APN ταυτα G2036 (G5631) V-2AAP-NSM ειπων G5456 N-DSF φωνη G3173 A-DSF μεγαλη G2905 (G5656) V-AAI-3S εκραυγασεν G2976 N-VSM λαζαρε G1204 (G5773) V-XXM-2S δευρο G1854 ADV εξω
  44 G2532 CONJ και G1831 (G5627) V-2AAI-3S εξηλθεν G3588 T-NSM ο G2348 (G5761) V-RAP-NSM τεθνηκως G1210 (G5772) V-RPP-NSM δεδεμενος G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G2750 N-DPF κειριαις G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G3799 N-NSF οψις G846 P-GSM αυτου G4676 N-DSN σουδαριω G4019 (G5718) V-LPI-3S περιεδεδετο G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G846 P-DPM αυτοις G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3089 (G5657) V-AAM-2P λυσατε G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G863 (G5628) V-2AAM-2P αφετε G5217 (G5721) V-PAN υπαγειν
  45 G4183 A-NPM πολλοι G3767 CONJ ουν G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G2453 A-GPM ιουδαιων G3588 T-NPM οι G2064 (G5631) V-2AAP-NPM ελθοντες G4314 PREP προς G3588 T-ASF την G3137 N-ASF μαριαν G2532 CONJ και G2300 (G5666) V-ADP-NPM θεασαμενοι G3739 R-APN α G4160 (G5656) V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G4100 (G5656) V-AAI-3P επιστευσαν G1519 PREP εις G846 P-ASM αυτον
  46 G5100 X-NPM τινες G1161 CONJ δε G1537 PREP εξ G846 P-GPM αυτων G565 (G5627) V-2AAI-3P απηλθον G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G5330 N-APM φαρισαιους G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3P ειπον G846 P-DPM αυτοις G3739 R-APN α G4160 (G5656) V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους
  47 G4863 (G5627) V-2AAI-3P συνηγαγον G3767 CONJ ουν G3588 T-NPM οι G749 N-NPM αρχιερεις G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5330 N-NPM φαρισαιοι G4892 N-ASN συνεδριον G2532 CONJ και G3004 (G5707) V-IAI-3P ελεγον G5101 I-ASN τι G4160 (G5719) V-PAI-1P ποιουμεν G3754 CONJ οτι G3778 D-NSM ουτος G3588 T-NSM ο G444 N-NSM ανθρωπος G4183 A-APN πολλα G4592 N-APN σημεια G4160 (G5719) V-PAI-3S ποιει
  48 G1437 COND εαν G863 (G5632) V-2AAS-1P αφωμεν G846 P-ASM αυτον G3779 ADV ουτως G3956 A-NPM παντες G4100 (G5692) V-FAI-3P πιστευσουσιν G1519 PREP εις G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G2064 (G5695) V-FDI-3P ελευσονται G3588 T-NPM οι G4514 A-NPM ρωμαιοι G2532 CONJ και G142 (G5692) V-FAI-3P αρουσιν G2257 P-1GP ημων G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G5117 N-ASM τοπον G2532 CONJ και G3588 T-ASN το G1484 N-ASN εθνος
  49 G1520 A-NSM εις G1161 CONJ δε G5100 X-NSM τις G1537 PREP εξ G846 P-GPM αυτων G2533 N-NSM καιαφας G749 N-NSM αρχιερευς G1510 (G5752) V-PXP-NSM ων G3588 T-GSM του G1763 N-GSM ενιαυτου G1565 D-GSM εκεινου G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DPM αυτοις G5210 P-2NP υμεις G3756 PRT-N ουκ G1492 (G5758) V-RAI-2P οιδατε G3762 A-ASN ουδεν
  50 G3761 ADV ουδε G1260 (G5736) V-PNI-2P διαλογιζεσθε G3754 CONJ οτι G4851 (G5719) V-PAI-3S συμφερει G2254 P-1DP ημιν G2443 CONJ ινα G1520 A-NSM εις G444 N-NSM ανθρωπος G599 (G5632) V-2AAS-3S αποθανη G5228 PREP υπερ G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G2532 CONJ και G3361 PRT-N μη G3650 A-NSN ολον G3588 T-NSN το G1484 N-NSN εθνος G622 (G5643) V-2AMS-3S αποληται
  51 G5124 D-ASN τουτο G1161 CONJ δε G575 PREP αφ G1438 F-3GSM εαυτου G3756 PRT-N ουκ G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G235 CONJ αλλα G749 N-NSM αρχιερευς G1510 (G5752) V-PXP-NSM ων G3588 T-GSM του G1763 N-GSM ενιαυτου G1565 D-GSM εκεινου G4395 (G5656) V-AAI-3S προεφητευσεν G3754 CONJ οτι G3195 (G5707) V-IAI-3S εμελλεν G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G599 (G5721) V-PAN αποθνησκειν G5228 PREP υπερ G3588 T-GSN του G1484 N-GSN εθνους
  52 G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουχ G5228 PREP υπερ G3588 T-GSN του G1484 N-GSN εθνους G3440 ADV μονον G235 CONJ αλλ G2443 CONJ ινα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G5043 N-APN τεκνα G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3588 T-APN τα G1287 (G5772) V-RPP-APN διεσκορπισμενα G4863 (G5632) V-2AAS-3S συναγαγη G1519 PREP εις G1520 A-ASN εν
  53 G575 PREP απ G1565 D-GSF εκεινης G3767 CONJ ουν G3588 T-GSF της G2250 N-GSF ημερας G4823 (G5668) V-AMI-3P συνεβουλευσαντο G2443 CONJ ινα G615 (G5725) V-PAS-3P αποκτεινωσιν G846 P-ASM αυτον
  54 G2424 N-NSM ιησους G3767 CONJ ουν G3756 PRT-N ουκ G2089 ADV ετι G3954 N-DSF παρρησια G4043 (G5707) V-IAI-3S περιεπατει G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G2453 A-DPM ιουδαιοις G235 CONJ αλλα G565 (G5627) V-2AAI-3S απηλθεν G1564 ADV εκειθεν G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G5561 N-ASF χωραν G1451 ADV εγγυς G3588 T-GSF της G2048 A-GSF ερημου G1519 PREP εις G2187 N-PRI εφραιμ G3004 (G5746) V-PPP-ASF λεγομενην G4172 N-ASF πολιν G2546 ADV-C κακει G1304 (G5707) V-IAI-3S διετριβεν G3326 PREP μετα G3588 T-GPM των G3101 N-GPM μαθητων G846 P-GSM αυτου
  55 G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G1451 ADV εγγυς G3588 T-NSN το G3957 ARAM πασχα G3588 T-GPM των G2453 A-GPM ιουδαιων G2532 CONJ και G305 (G5627) V-2AAI-3P ανεβησαν G4183 A-NPM πολλοι G1519 PREP εις G2414 N-ASF ιεροσολυμα G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G5561 N-GSF χωρας G4253 PREP προ G3588 T-GSM του G3957 ARAM πασχα G2443 CONJ ινα G48 (G5661) V-AAS-3P αγνισωσιν G1438 F-3APM εαυτους
  56 G2212 (G5707) V-IAI-3P εζητουν G3767 CONJ ουν G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G2532 CONJ και G3004 (G5707) V-IAI-3P ελεγον G3326 PREP μετ G240 C-GPM αλληλων G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2411 N-DSN ιερω G2476 (G5761) V-RAP-NPM εστηκοτες G5101 I-ASN τι G1380 (G5719) V-PAI-3S δοκει G5213 P-2DP υμιν G3754 CONJ οτι G3756 PRT-N ου G3361 PRT-N μη G2064 (G5632) V-2AAS-3S ελθη G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G1859 N-ASF εορτην
  57 G1325 (G5715) V-LAI-3P-ATT δεδωκεισαν G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G749 N-NPM αρχιερεις G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5330 N-NPM φαρισαιοι G1785 N-ASF εντολην G2443 CONJ ινα G1437 COND εαν G5100 X-NSM τις G1097 (G5632) V-2AAS-3S γνω G4226 PRT-I που G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3377 (G5661) V-AAS-3S μηνυση G3704 ADV οπως G4084 (G5661) V-AAS-3P πιασωσιν G846 P-ASM αυτον
KJV_Strongs(i)
  1 G1161 Now G5100 a certain G2258 man was [G5713]   G770 sick [G5723]   G2976 , named Lazarus G575 , of G963 Bethany G1537 , G2968 the town G3137 of Mary G2532 and G846 her G79 sister G3136 Martha.
  2 G1161   G2258 (It was [G5713]   G3137 that Mary G3588 which G218 anointed [G5660]   G2962 the Lord G3464 with ointment G2532 , and G1591 wiped [G5660]   G846 his G4228 feet G846 with her G2359 hair G3739 , whose G80 brother G2976 Lazarus G770 was sick [G5707]  .)
  3 G3767 Therefore G79 his sisters G649 sent [G5656]   G4314 unto G846 him G3004 , saying [G5723]   G2962 , Lord G2396 , behold G3739 , he whom G5368 thou lovest [G5719]   G770 is sick [G5719]  .
  4 G1161 When G2424 Jesus G191 heard [G5660]   G2036 that, he said [G5627]   G3778 , This G769 sickness G2076 is [G5748]   G3756 not G4314 unto G2288 death G235 , but G5228 for G1391 the glory G2316 of God G2443 , that G5207 the Son G2316 of God G1392 might be glorified [G5686]   G1223 thereby G846  .
  5 G1161 Now G2424 Jesus G25 loved [G5707]   G3136 Martha G2532 , and G846 her G79 sister G2532 , and G2976 Lazarus.
  6 G5613 When G191 he had heard [G5656]   G3767 therefore G3754 that G770 he was sick [G5719]   G3306 , he abode [G5656]   G1417 two G2250 days G5119 still G3303   G1722 in G5117 the same place G3739 where G2258 he was [G5713]  .
  7 G1899 Then G3326 after G5124 that G3004 saith he [G5719]   G3101 to his disciples G71 , Let us go [G5725]   G1519 into G2449 Judaea G3825 again.
  8 G3101 His disciples G3004 say [G5719]   G846 unto him G4461 , Master G2453 , the Jews G3568 of late G2212 sought [G5707]   G3034 to stone [G5658]   G4571 thee G2532 ; and G5217 goest thou [G5719]   G1563 thither G3825 again?
  9 G2424 Jesus G611 answered [G5662]   G1526 , Are there [G5748]   G3780 not G1427 twelve G5610 hours G2250 in the day G1437 ? If G5100 any man G4043 walk [G5725]   G1722 in G2250 the day G4350 , he stumbleth [G5719]   G3756 not G3754 , because G991 he seeth [G5719]   G5457 the light G5127 of this G2889 world.
  10 G1161 But G1437 if G5100 a man G4043 walk [G5725]   G1722 in G3571 the night G4350 , he stumbleth [G5719]   G3754 , because G2076 there is [G5748]   G3756 no G5457 light G1722 in G846 him.
  11 G5023 These things G2036 said [G5627]   G846 he G2532 : and G3326 after G5124 that G3004 he saith [G5719]   G846 unto them G2257 , Our G5384 friend G2976 Lazarus G2837 sleepeth [G5769]   G235 ; but G4198 I go [G5736]   G2443 , that G1852 I may awake G846 him G1852 out of sleep [G5661]  .
  12 G3767 Then G2036 said [G5627]   G846 his G3101 disciples G2962 , Lord G1487 , if G2837 he sleep [G5769]   G4982 , he shall do well [G5701]  .
  13 G1161 Howbeit G2424 Jesus G2046 spake [G5715]   G4012 of G846 his G2288 death G1161 : but G1565 they G1380 thought [G5656]   G3754 that G3004 he had spoken [G5719]   G4012 of G2838 taking of rest G5258 in sleep.
  14 G5119 Then G3767   G2036 said [G5627]   G2424 Jesus G846 unto them G3954 plainly G2976 , Lazarus G599 is dead [G5627]  .
  15 G2532 And G5463 I am glad [G5719]   G1223 for G5209 your sakes G3754 that G2252 I was [G5713]   [G5625]   G2258   [G5713]   G3756 not G1563 there G2443 , to the intent G4100 ye may believe [G5661]   G235 ; nevertheless G71 let us go [G5725]   G4314 unto G846 him.
  16 G3767 Then G2036 said [G5627]   G2381 Thomas G3588 , which G3004 is called [G5746]   G1324 Didymus G4827 , unto his fellowdisciples G71 , Let us G2532 also G71 go [G5725]   G2443 , that G2249 we G599 may die [G5632]   G3326 with G846 him.
  17 G3767 Then G2424 when Jesus G2064 came [G5631]   G2147 , he found [G5627]   G846 that he G2192 had [G5723]   G1722 lain in G3419 the grave G5064 four G2250 days G2235 already.
  18 G1161 Now G963 Bethany G2258 was [G5713]   G1451 nigh G2414 unto Jerusalem G5613 , about G1178 fifteen G4712 furlongs G575 off:
  19 G2532 And G4183 many G1537 of G2453 the Jews G2064 came [G5715]   G4314 to G3136 Martha G2532 and G3137 Mary G4012   G2443 , to G3888 comfort [G5667]   G846 them G4012 concerning G846 their G80 brother.
  20 G3767 Then G3136 Martha G5613 , as soon as G191 she heard [G5656]   G3754 that G2424 Jesus G2064 was coming [G5736]   G5221 , went and met [G5656]   G846 him G1161 : but G3137 Mary G2516 sat [G5711]   G1722 still in G3624 the house.
  21 G3767 Then G2036 said [G5627]   G3136 Martha G4314 unto G2424 Jesus G2962 , Lord G1487 , if G2258 thou hadst been [G5713]   G5602 here G3450 , my G80 brother G302   G2348 had G3756 not G2348 died [G5715]  .
  22 G235 But G1492 I know [G5758]   G2532 , that even G3568 now G3754 , whatsoever G3745   G302   G154 thou wilt ask [G5672]   G2316 of God G2316 , God G1325 will give [G5692]   G4671 it thee.
  23 G2424 Jesus G3004 saith [G5719]   G846 unto her G4675 , Thy G80 brother G450 shall rise again [G5698]  .
  24 G3136 Martha G3004 saith [G5719]   G846 unto him G1492 , I know [G5758]   G3754 that G450 he shall rise again [G5698]   G1722 in G386 the resurrection G1722 at G2078 the last G2250 day.
  25 G2424 Jesus G2036 said [G5627]   G846 unto her G1473 , I G1510 am [G5748]   G386 the resurrection G2532 , and G2222 the life G4100 : he that believeth [G5723]   G1519 in G1691 me G2579 , though G599 he were dead [G5632]   G2198 , yet shall he live [G5695]  :
  26 G2532 And G3956 whosoever G2198 liveth [G5723]   G2532 and G4100 believeth [G5723]   G1519 in G1691 me G599 shall G3364 never G1519   G165   G599 die [G5632]   G4100 . Believest thou [G5719]   G5124 this?
  27 G3004 She saith [G5719]   G846 unto him G3483 , Yea G2962 , Lord G1473 : I G4100 believe [G5758]   G3754 that G4771 thou G1488 art [G5748]   G5547 the Christ G5207 , the Son G2316 of God G3588 , which G2064 should come [G5740]   G1519 into G2889 the world.
  28 G2532 And G2036 when she had G5023 so G2036 said [G5631]   G565 , she went her way [G5627]   G2532 , and G5455 called [G5656]   G3137 Mary G846 her G79 sister G2977 secretly G2036 , saying [G5631]   G1320 , The Master G3918 is come [G5748]   G2532 , and G5455 calleth for [G5719]   G4571 thee.
  29 G5613 As soon as G1565 she G191 heard [G5656]   G1453 that, she arose [G5743]   G5035 quickly G2532 , and G2064 came [G5736]   G4314 unto G846 him.
  30 G1161 Now G2424 Jesus G2064 was G3768 not yet G2064 come [G5715]   G1519 into G2968 the town G235 , but G2258 was [G5713]   G1722 in G5117 that place G3699 where G3136 Martha G5221 met [G5656]   G846 him.
  31 G2453 The Jews G3767 then G3588 which G5607 were [G5752]   G3326 with G846 her G1722 in G3614 the house G2532 , and G3888 comforted [G5740]   G846 her G1492 , when they saw [G5631]   G3137 Mary G3754 , that G450 she rose up [G5627]   G5030 hastily G2532 and G1831 went out [G5627]   G190 , followed [G5656]   G846 her G3004 , saying [G5723]   G3754 , G5217 She goeth [G5719]   G1519 unto G3419 the grave G2443 to G2799 weep [G5661]   G1563 there.
  32 G3767 Then G5613 when G3137 Mary G2064 was come [G5627]   G3699 where G2424 Jesus G2258 was [G5713]   G1492 , and saw [G5631]   G846 him G4098 , she fell down [G5627]   G1519 at G846 his G4228 feet G3004 , saying [G5723]   G846 unto him G2962 , Lord G1487 , if G2258 thou hadst been [G5713]   G5602 here G3450 , my G80 brother G302 had G3756 not G599 died [G5627]  .
  33 G5613 When G2424 Jesus G3767 therefore G1492 saw [G5627]   G846 her G2799 weeping [G5723]   G2532 , and G2453 the Jews G2799 also weeping [G5723]   G4905 which came [G5631]   G846 with her G1690 , he groaned [G5662]   G4151 in the spirit G2532 , and G5015 was troubled [G5656]   G1438  ,
  34 G2532 And G2036 said [G5627]   G4226 , Where G5087 have ye laid [G5758]   G846 him G3004 ? They said [G5719]   G846 unto him G2962 , Lord G2064 , come [G5736]   G2532 and G1492 see [G5657]  .
  35 G2424 Jesus G1145 wept [G5656]  .
  36 G3767 Then G3004 said [G5707]   G2453 the Jews G2396 , Behold G4459 how G5368 he loved [G5707]   G846 him!
  37 G1161 And G5100 some G1537 of G846 them G2036 said [G5627]   G1410 , Could [G5711]   G3756 not G3778 this man G3588 , which G455 opened [G5660]   G3788 the eyes G5185 of the blind G4160 , have caused [G5658]   G2443 that G2532 even G3778 this man G599 should G3361 not G599 have died [G5632]  ?
  38 G2424 Jesus G3767 therefore G3825 again G1690 groaning [G5740]   G1722 in G1438 himself G2064 cometh [G5736]   G1519 to G3419 the grave G1161 . G2258 It was [G5713]   G4693 a cave G2532 , and G3037 a stone G1945 lay [G5711]   G1909 upon G846 it.
  39 G2424 Jesus G3004 said [G5719]   G142 , Take ye away [G5657]   G3037 the stone G3136 . Martha G79 , the sister G2348 of him that was dead [G5761]   G3004 , saith [G5719]   G846 unto him G2962 , Lord G2235 , by this time G3605 he stinketh [G5719]   G1063 : for G2076 he hath been [G5748]   G5066 dead four days.
  40 G2424 Jesus G3004 saith [G5719]   G846 unto her G2036 , Said I [G5627]   G3756 not G4671 unto thee G3754 , that G1437 , if G4100 thou wouldest believe [G5661]   G3700 , thou shouldest see [G5695]   G1391 the glory G2316 of God?
  41 G3767 Then G142 they took away [G5656]   G3037 the stone G3757 from the place where G2348 the dead [G5761]   G2258 was [G5713]   G2749 laid [G5740]   G1161 . And G2424 Jesus G142 lifted [G5656]   G507 up G3788 his eyes G2532 , and G2036 said [G5627]   G3962 , Father G2168 , I thank [G5719]   G4671 thee G3754 that G191 thou hast heard [G5656]   G3450 me.
  42 G1161 And G1473 I G1492 knew [G5715]   G3754 that G191 thou hearest [G5719]   G3450 me G3842 always G235 : but G1223 because G3793 of the people G3588 which G4026 stand by [G5761]   G2036 I said [G5627]   G2443 it, that G4100 they may believe [G5661]   G3754 that G4771 thou G649 hast sent [G5656]   G3165 me.
  43 G2532 And G5023 when he thus G2036 had spoken [G5631]   G2905 , he cried [G5656]   G3173 with a loud G5456 voice G2976 , Lazarus G1204 , come [G5773]   G1854 forth.
  44 G2532 And G2348 he that was dead [G5761]   G1831 came forth [G5627]   G1210 , bound [G5772]   G5495 hand G2532 and G4228 foot G2750 with graveclothes G2532 : and G846 his G3799 face G4019 was bound about [G5718]   G4676 with a napkin G2424 . Jesus G3004 saith [G5719]   G846 unto them G3089 , Loose [G5657]   G846 him G2532 , and G863 let him [G5628]   G5217 go [G5721]  .
  45 G3767 Then G4183 many G1537 of G2453 the Jews G3588 which G2064 came [G5631]   G4314 to G3137 Mary G2532 , and G2300 had seen [G5666]   G3739 the things which G2424 Jesus G4160 did [G5656]   G4100 , believed [G5656]   G1519 on G846 him.
  46 G1161 But G5100 some G1537 of G846 them G565 went their ways [G5627]   G4314 to G5330 the Pharisees G2532 , and G2036 told [G5627]   G846 them G3739 what things G2424 Jesus G4160 had done [G5656]  .
  47 G3767 Then G4863 gathered [G5627]   G749 the chief priests G2532 and G5330 the Pharisees G4892 a council G2532 , and G3004 said [G5707]   G5101 , What G4160 do we [G5719]   G3754 ? for G3778 this G444 man G4160 doeth [G5719]   G4183 many G4592 miracles.
  48 G1437 If G863 we let G846 him G3779 thus G863 alone [G5632]   G3956 , all G4100 men will believe [G5692]   G1519 on G846 him G2532 : and G4514 the Romans G2064 shall come [G5695]   G2532 and G142 take away [G5692]   G2532 both G2257 our G5117 place G2532 and G1484 nation.
  49 G1161 And G1520 one G5100   G1537 of G846 them G2533 , named Caiaphas G5607 , being [G5752]   G749 the high priest G1565 that same G1763 year G2036 , said [G5627]   G846 unto them G5210 , Ye G1492 know [G5758]   G3756 nothing at all G3762  ,
  50 G3761 Nor G1260 consider [G5736]   G3754 that G4851 it is expedient [G5719]   G2254 for us G2443 , that G1520 one G444 man G599 should die [G5632]   G5228 for G2992 the people G2532 , and G3650 that the whole G1484 nation G622 perish [G5643]   G3361 not.
  51 G1161 And G5124 this G2036 spake he [G5627]   G3756 not G575 of G1438 himself G235 : but G5607 being [G5752]   G749 high priest G1565 that G1763 year G4395 , he prophesied [G5656]   G3754 that G2424 Jesus G3195 should [G5707]   G599 die [G5721]   G5228 for that G1484 nation;
  52 G2532 And G3756 not G5228 for that G1484 nation G3440 only G235 , but G2443 that G2532 also G4863 he should gather together [G5632]   G1519 in G1520 one G5043 the children G2316 of God G1287 that were scattered abroad [G5772]  .
  53 G3767 Then G575 from G1565 that G2250 day G4823 forth they took counsel together [G5668]   G2443 for to G615 put G846 him G615 to death [G5725]  .
  54 G2424 Jesus G3767 therefore G4043 walked [G5707]   G3765 no more G3954 openly G1722 among G2453 the Jews G235 ; but G565 went [G5627]   G1564 thence G1519 unto G5561 a country G1451 near G2048 to the wilderness G1519 , into G4172 a city G3004 called [G5746]   G2187 Ephraim G2546 , and there G1304 continued [G5707]   G3326 with G846 his G3101 disciples.
  55 G1161 And G2453 the Jews G3957 ' passover G2258 was [G5713]   G1451 nigh at hand G2532 : and G4183 many G305 went [G5627]   G1537 out of G5561 the country G1519 up G2414 to Jerusalem G4253 before G3957 the passover G2443 , to G48 purify [G5661]   G1438 themselves.
  56 G3767 Then G2212 sought they for [G5707]   G2424 Jesus G2532 , and G3004 spake [G5707]   G3326 among G240 themselves G2476 , as they stood [G5761]   G1722 in G2411 the temple G5101 , What G1380 think [G5719]   G5213 ye G3754 , that G2064 he will G3364 not G2064 come [G5632]   G1519 to G1859 the feast?
  57 G1161 Now G2532 both G749 the chief priests G2532 and G5330 the Pharisees G1325 had given [G5715]   G1785 a commandment G2443 , that G1437 , if G5100 any man G1097 knew [G5632]   G4226 where G2076 he were [G5748]   G3377 , he should shew [G5661]   G3704 it, that G4084 they might take [G5661]   G846 him.
ERV(i) 1 Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, of the village of Mary and her sister Martha. 2 And it was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. 3 The sisters therefore sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. 4 But when Jesus heard it, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified thereby. 5 Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus. 6 When therefore he heard that he was sick, he abode at that time two days in the place where he was. 7 Then after this he saith to the disciples, Let us go into Judaea again. 8 The disciples say unto him, Rabbi, the Jews were but now seeking to stone thee; and goest thou thither again? 9 Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If a man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. 10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him. 11 These things spake he: and after this he saith unto them, Our friend Lazarus is fallen asleep; but I go, that I may awake him out of sleep. 12 The disciples therefore said unto him, Lord, if he is fallen asleep, he will recover. 13 Now Jesus had spoken of his death: but they thought that he spake of taking rest in sleep. 14 Then Jesus therefore said unto them plainly, Lazarus is dead. 15 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him. 16 Thomas therefore, who is called Didymus, said unto his fellow-disciples, Let us also go, that we may die with him. 17 So when Jesus came, he found that he had been in the tomb four days already. 18 Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off; 19 and many of the Jews had come to Martha and Mary, to console them concerning their brother. 20 Martha therefore, when she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary still sat in the house. 21 Martha therefore said unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. 22 And even now I know that, whatsoever thou shalt ask of God, God will give thee. 23 Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again. 24 Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. 25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth on me, though he die, yet shall he live: 26 and whosoever liveth and believeth on me shall never die. Believest thou this? 27 She saith unto him, Yea, Lord: I have believed that thou art the Christ, the Son of God, [even] he that cometh into the world. 28 And when she had said this, she went away, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is here, and calleth thee. 29 And she, when she heard it, arose quickly, and went unto him. 30 (Now Jesus was not yet come into the village, but was still in the place where Martha met him.) 31 The Jews then which were with her in the house, and were comforting her, when they saw Mary, that she rose up quickly and went out, followed her, supposing that she was going unto the tomb to weep there. 32 Mary therefore, when she came where Jesus was, and saw him, fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. 33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews [also] weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled, 34 and said, Where have ye laid him? They say unto him, Lord, come and see. 35 Jesus wept. 36 The Jews therefore said, Behold how he loved him! 37 But some of them said, Could not this man, which opened the eyes of him that was blind, have caused that this man also should not die? 38 Jesus therefore again groaning in himself cometh to the tomb. Now it was a cave, and a stone lay against it. 39 Jesus saith, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been [dead] four days. 40 Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou believedst, thou shouldest see the glory of God? 41 So they took away the stone. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou heardest me. 42 And I knew that thou hearest me always: but because of the multitude which standeth around I said it, that they may believe that thou didst send me. 43 And when he had thus spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. 44 He that was dead came forth, bound hand and foot with grave-clothes; and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go. 45 Many therefore of the Jews, which came to Mary and beheld that which he did, believed on him. 46 But some of them went away to the Pharisees, and told them the things which Jesus had done. 47 The chief priests therefore and the Pharisees gathered a council, and said, What do we? for this man doeth many signs. 48 If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans will come and take away both our place and our nation. 49 But a certain one of them, Caiaphas, being high priest that year, said unto them, Ye know nothing at all, 50 nor do ye take account that it is expedient for you that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. 51 Now this he said not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for the nation; 52 and not for the nation only, but that he might also gather together into one the children of God that are scattered abroad. 53 So from that day forth they took counsel that they might put him to death. 54 Jesus therefore walked no more openly among the Jews, but departed thence into the country near to the wilderness, into a city called Ephraim; and there he tarried with the disciples. 55 Now the passover of the Jews was at hand: and many went up to Jerusalem out of the country before the passover, to purify themselves. 56 They sought therefore for Jesus, and spake one with another, as they stood in the temple, What think ye? That he will not come to the feast? 57 Now the chief priests and the Pharisees had given commandment, that, if any man knew where he was, he should shew it, that they might take him.