John 10:18

TR(i)
  18 G3762 A-NSM ουδεις G142 (G5719) V-PAI-3S αιρει G846 P-ASF αυτην G575 PREP απ G1700 P-1GS εμου G235 CONJ αλλ G1473 P-1NS εγω G5087 (G5719) V-PAI-1S τιθημι G846 P-ASF αυτην G575 PREP απ G1683 F-1GSM εμαυτου G1849 N-ASF εξουσιαν G2192 (G5719) V-PAI-1S εχω G5087 (G5629) V-2AAN θειναι G846 P-ASF αυτην G2532 CONJ και G1849 N-ASF εξουσιαν G2192 (G5719) V-PAI-1S εχω G3825 ADV παλιν G2983 (G5629) V-2AAN λαβειν G846 P-ASF αυτην G3778 D-ASF ταυτην G3588 T-ASF την G1785 N-ASF εντολην G2983 (G5627) V-2AAI-1S ελαβον G3844 PREP παρα G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G3450 P-1GS μου
ERV(i) 18 No one taketh it away from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment received I from my Father.