Hebrews 11:35

TR(i)
  35 G2983 (G5627) V-2AAI-3P ελαβον G1135 N-NPF γυναικες G1537 PREP εξ G386 N-GSF αναστασεως G3588 T-APM τους G3498 A-APM νεκρους G846 P-GPF αυτων G243 A-NPM αλλοι G1161 CONJ δε G5178 (G5681) V-API-3P ετυμπανισθησαν G3756 PRT-N ου G4327 (G5666) V-ADP-NPM προσδεξαμενοι G3588 T-ASF την G629 N-ASF απολυτρωσιν G2443 CONJ ινα G2909 A-GSF κρειττονος G386 N-GSF αναστασεως G5177 (G5632) V-2AAS-3P τυχωσιν
ERV(i) 35 Women received their dead by a resurrection: and others were tortured, not accepting their deliverance; that they might obtain a better resurrection: