Galatians 5

TR(i)
  1 G3588 T-DSF τη G1657 N-DSF ελευθερια G3767 CONJ ουν G3739 R-DSF η G5547 N-NSM χριστος G2248 P-1AP ημας G1659 (G5656) V-AAI-3S ηλευθερωσεν G4739 (G5720) V-PAM-2P στηκετε G2532 CONJ και G3361 PRT-N μη G3825 ADV παλιν G2218 N-DSM ζυγω G1397 N-GSF δουλειας G1758 (G5744) V-PPM-2P ενεχεσθε
  2 G1492 (G5657) V-AAM-2S ιδε G1473 P-1NS εγω G3972 N-NSM παυλος G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G5213 P-2DP υμιν G3754 CONJ οτι G1437 COND εαν G4059 (G5747) V-PPS-2P περιτεμνησθε G5547 N-NSM χριστος G5209 P-2AP υμας G3762 A-ASN ουδεν G5623 (G5692) V-FAI-3S ωφελησει
  3 G3143 (G5736) V-PNI-1S μαρτυρομαι G1161 CONJ δε G3825 ADV παλιν G3956 A-DSM παντι G444 N-DSM ανθρωπω G4059 (G5746) V-PPP-DSM περιτεμνομενω G3754 CONJ οτι G3781 N-NSM οφειλετης G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3650 A-ASM ολον G3588 T-ASM τον G3551 N-ASM νομον G4160 (G5658) V-AAN ποιησαι
  4 G2673 (G5681) V-API-2P κατηργηθητε G575 PREP απο G3588 T-GSM του G5547 N-GSM χριστου G3748 R-NPM οιτινες G1722 PREP εν G3551 N-DSM νομω G1344 (G5743) V-PPI-2P δικαιουσθε G3588 T-GSF της G5485 N-GSF χαριτος G1601 (G5656) V-AAI-2P εξεπεσατε
  5 G2249 P-1NP ημεις G1063 CONJ γαρ G4151 N-DSN πνευματι G1537 PREP εκ G4102 N-GSF πιστεως G1680 N-ASF ελπιδα G1343 N-GSF δικαιοσυνης G553 (G5736) V-PNI-1P απεκδεχομεθα
  6 G1722 PREP εν G1063 CONJ γαρ G5547 N-DSM χριστω G2424 N-DSM ιησου G3777 CONJ ουτε G4061 N-NSF περιτομη G5100 X-ASN τι G2480 (G5719) V-PAI-3S ισχυει G3777 CONJ ουτε G203 N-NSF ακροβυστια G235 CONJ αλλα G4102 N-NSF πιστις G1223 PREP δι G26 N-GSF αγαπης G1754 (G5734) V-PMP-NSF ενεργουμενη
  7 G5143 (G5707) V-IAI-2P ετρεχετε G2573 ADV καλως G5101 I-NSM τις G5209 P-2AP υμας G1465 {\f0\cf11\super 348 (G5656) V-AAI-3S ανεκοψεν G3588 T-DSF τη G225 N-DSF αληθεια G3361 PRT-N μη G3982 (G5745) V-PPN πειθεσθαι
  8 G3588 T-NSF η G3988 N-NSF πεισμονη G3756 PRT-N ουκ G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G2564 (G5723) V-PAP-GSM καλουντος G5209 P-2AP υμας
  9 G3398 A-NSF μικρα G2219 N-NSF ζυμη G3650 A-ASN ολον G3588 T-ASN το G5445 N-ASN φυραμα G2220 (G5719) V-PAI-3S ζυμοι
  10 G1473 P-1NS εγω G3982 (G5754) V-2RAI-1S πεποιθα G1519 PREP εις G5209 P-2AP υμας G1722 PREP εν G2962 N-DSM κυριω G3754 CONJ οτι G3762 A-ASN ουδεν G243 A-ASN αλλο G5426 (G5692) V-FAI-2P φρονησετε G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G5015 (G5723) V-PAP-NSM ταρασσων G5209 P-2AP υμας G941 (G5692) V-FAI-3S βαστασει G3588 T-ASN το G2917 N-ASN κριμα G3748 R-NSM οστις G302 PRT αν G1510 (G5753) V-PXS-3S η
  11 G1473 P-1NS εγω G1161 CONJ δε G80 N-VPM αδελφοι G1487 COND ει G4061 N-ASF περιτομην G2089 ADV ετι G2784 (G5719) V-PAI-1S κηρυσσω G5101 I-ASN τι G2089 ADV ετι G1377 (G5743) V-PPI-1S διωκομαι G686 PRT αρα G2673 (G5769) V-RPI-3S κατηργηται G3588 T-NSN το G4625 N-NSN σκανδαλον G3588 T-GSM του G4716 N-GSM σταυρου
  12 G3785 INJ οφελον G3785 V-2AAI-1S G2532 CONJ και G609 (G5698) V-FMI-3P αποκοψονται G3588 T-NPM οι G387 (G5723) V-PAP-NPM αναστατουντες G5209 P-2AP υμας
  13 G5210 P-2NP υμεις G1063 CONJ γαρ G1909 PREP επ G1657 N-DSF ελευθερια G2564 (G5681) V-API-2P εκληθητε G80 N-VPM αδελφοι G3440 ADV μονον G3361 PRT-N μη G3588 T-ASF την G1657 N-ASF ελευθεριαν G1519 PREP εις G874 N-ASF αφορμην G3588 T-DSF τη G4561 N-DSF σαρκι G235 CONJ αλλα G1223 PREP δια G3588 T-GSF της G26 N-GSF αγαπης G1398 (G5720) V-PAM-2P δουλευετε G240 C-DPM αλληλοις
  14 G3588 T-NSM ο G1063 CONJ γαρ G3956 A-NSM πας G3551 N-NSM νομος G1722 PREP εν G1520 A-DSM ενι G3056 N-DSM λογω G4137 (G5743) V-PPI-3S πληρουται G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G25 (G5692) V-FAI-2S αγαπησεις G3588 T-ASM τον G4139 ADV πλησιον G4675 P-2GS σου G5613 ADV ως G1438 F-3ASM εαυτον
  15 G1487 COND ει G1161 CONJ δε G240 C-APM αλληλους G1143 (G5719) V-PAI-2P δακνετε G2532 CONJ και G2719 (G5719) V-PAI-2P κατεσθιετε G991 (G5720) V-PAM-2P βλεπετε G3361 PRT-N μη G5259 PREP υπο G240 C-GPM αλληλων G355 (G5686) V-APS-2P αναλωθητε
  16 G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G1161 CONJ δε G4151 N-DSN πνευματι G4043 (G5720) V-PAM-2P περιπατειτε G2532 CONJ και G1939 N-ASF επιθυμιαν G4561 N-GSF σαρκος G3756 PRT-N ου G3361 PRT-N μη G5055 (G5661) V-AAS-2P τελεσητε
  17 G3588 T-NSF η G1063 CONJ γαρ G4561 N-NSF σαρξ G1937 (G5719) V-PAI-3S επιθυμει G2596 PREP κατα G3588 T-GSN του G4151 N-GSN πνευματος G3588 T-NSN το G1161 CONJ δε G4151 N-NSN πνευμα G2596 PREP κατα G3588 T-GSF της G4561 N-GSF σαρκος G5023 D-NPN ταυτα G1161 CONJ δε G480 (G5736) V-PNI-3S αντικειται G240 C-DPN αλληλοις G2443 CONJ ινα G3361 PRT-N μη G3739 R-APN α G302 PRT αν G2309 (G5725) V-PAS-2P θελητε G5023 D-APN ταυτα G4160 (G5725) V-PAS-2P ποιητε
  18 G1487 COND ει G1161 CONJ δε G4151 N-DSN πνευματι G71 (G5743) V-PPI-2P αγεσθε G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-2P εστε G5259 PREP υπο G3551 N-ASM νομον
  19 G5318 A-NPN φανερα G1161 CONJ δε G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NPN τα G2041 N-NPN εργα G3588 T-GSF της G4561 N-GSF σαρκος G3748 R-NPN ατινα G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3430 N-NSF μοιχεια G4202 N-NSF πορνεια G167 N-NSF ακαθαρσια G766 N-NSF ασελγεια
  20 G1495 N-NSF ειδωλολατρεια G5331 N-NSF φαρμακεια G2189 N-NPF εχθραι G2054 N-NPF ερεις G2205 N-NPM ζηλοι G2372 N-NPM θυμοι G2052 N-NPF εριθειαι G1370 N-NPF διχοστασιαι G139 N-NPF αιρεσεις
  21 G5355 N-NPM φθονοι G5408 N-NPM φονοι G3178 N-NPF μεθαι G2970 N-NPM κωμοι G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G3664 A-NPN ομοια G5125 D-DPN τουτοις G3739 R-APN α G4302 (G5719) V-PAI-1S προλεγω G5213 P-2DP υμιν G2531 ADV καθως G2532 CONJ και G4277 (G5627) V-2AAI-1S προειπον G3754 CONJ οτι G3588 T-NPM οι G3588 T-APN τα G5108 D-APN τοιαυτα G4238 (G5723) V-PAP-NPM πρασσοντες G932 N-ASF βασιλειαν G2316 N-GSM θεου G3756 PRT-N ου G2816 (G5692) V-FAI-3P κληρονομησουσιν
  22 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2590 N-NSM καρπος G3588 T-GSN του G4151 N-GSN πνευματος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G26 N-NSF αγαπη G5479 N-NSF χαρα G1515 N-NSF ειρηνη G3115 N-NSF μακροθυμια G5544 N-NSF χρηστοτης G19 N-NSF αγαθωσυνη G4102 N-NSF πιστις
  23 G4236 N-NSF πραοτης G1466 N-NSF εγκρατεια G2596 PREP κατα G3588 T-GPN των G5108 D-GPN τοιουτων G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3551 N-NSM νομος
  24 G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G3588 T-GSM του G5547 N-GSM χριστου G3588 T-ASF την G4561 N-ASF σαρκα G4717 (G5656) V-AAI-3P εσταυρωσαν G4862 PREP συν G3588 T-DPN τοις G3804 N-DPN παθημασιν G2532 CONJ και G3588 T-DPF ταις G1939 N-DPF επιθυμιαις
  25 G1487 COND ει G2198 (G5719) V-PAI-1P ζωμεν G4151 N-DSN πνευματι G4151 N-DSN πνευματι G2532 CONJ και G4748 (G5725) V-PAS-1P στοιχωμεν
  26 G3361 PRT-N μη G1096 (G5741) V-PNS-1P γινωμεθα G2755 A-NPM κενοδοξοι G240 C-APM αλληλους G4292 (G5734) V-PMP-NPM προκαλουμενοι G240 C-DPM αλληλοις G5354 (G5723) V-PAP-NPM φθονουντες
KJV_Strongs(i)
  1 G4739 Stand fast [G5720]   G3767 therefore G1657 in the liberty G3739 wherewith G5547 Christ G1659 hath made G2248 us G1659 free [G5656]   G2532 , and G1758 be G3361 not G1758 entangled [G5744]   G3825 again G2218 with the yoke G1397 of bondage.
  2 G2396 Behold G1473 , I G3972 Paul G3004 say [G5719]   G5213 unto you G3754 , that G1437 if G4059 ye be circumcised [G5747]   G5547 , Christ G5623 shall profit [G5692]   G5209 you G3762 nothing.
  3 G1161 For G3143 I testify [G5736]   G3825 again G3956 to every G444 man G4059 that is circumcised [G5746]   G3754 , that G2076 he is [G5748]   G3781 a debtor G4160 to do [G5658]   G3650 the whole G3551 law.
  4 G5547 Christ G575 is become of no effect unto you G2673   [G5681]   G3748 , whosoever of you G1344 are justified [G5743]   G1722 by G3551 the law G1601 ; ye are fallen from [G5656]   G5485 grace.
  5 G1063 For G2249 we G4151 through the Spirit G553 wait for [G5736]   G1680 the hope G1343 of righteousness G1537 by G4102 faith.
  6 G1063 For G1722 in G2424 Jesus G5547 Christ G3777 neither G4061 circumcision G2480 availeth [G5719]   G5100 any thing G3777 , nor G203 uncircumcision G235 ; but G4102 faith G1754 which worketh [G5734]   G1223 by G26 love.
  7 G5143 Ye did run [G5707]   G2573 well G5101 ; who G348 did hinder [G5656]   [G5625]   G1465   G5209 you G3982 that ye should G3361 not G3982 obey [G5745]   G225 the truth?
  8 G3988 This persuasion G3756 cometh not G1537 of G2564 him that calleth [G5723]   G5209 you.
  9 G3398 A little G2219 leaven G2220 leaveneth [G5719]   G3650 the whole G5445 lump.
  10 G1473 I G3982 have confidence [G5754]   G1519 in G5209 you G1722 through G2962 the Lord G3754 , that G5426 ye will be G3762 none G243 otherwise G5426 minded [G5692]   G1161 : but G5015 he that troubleth [G5723]   G5209 you G941 shall bear [G5692]   G2917 his judgment G3748 , whosoever G302 he be G5600   [G5753]  .
  11 G1161 And G1473 I G80 , brethren G1487 , if G2784 I G2089 yet G2784 preach [G5719]   G4061 circumcision G5101 , why G1377 do I G2089 yet G1377 suffer persecution [G5743]   G686 ? then G2673 is G4625 the offence G4716 of the cross G2673 ceased [G5769]  .
  12 G3785 I would G609 they were G2532 even G609 cut off [G5698]   G387 which trouble [G5723]   G5209 you.
  13 G1063 For G80 , brethren G5210 , ye G2564 have been called [G5681]   G1909 unto G1657 liberty G3440 ; only G3361 use not G1657 liberty G1519 for G874 an occasion G4561 to the flesh G235 , but G1223 by G26 love G1398 serve [G5720]   G240 one another.
  14 G1063 For G3956 all G3551 the law G4137 is fulfilled [G5743]   G1722 in G1520 one G3056 word G1722 , even in G25 this; Thou shalt love [G5692]   G4675 thy G4139 neighbour G5613 as G1438 thyself.
  15 G1161 But G1487 if G1143 ye bite [G5719]   G2532 and G2719 devour [G5719]   G240 one another G991 , take heed [G5720]   G335 that ye be G3361 not G355 consumed [G5686]   G240 one G5259 of G240 another.
  16 G3004 This I say [G5719]   G1161 then G4043 , Walk [G5720]   G4151 in the Spirit G2532 , and G5055 ye shall G3364 not G5055 fulfil [G5661]   G1939 the lust G4561 of the flesh.
  17 G1063 For G4561 the flesh G1937 lusteth [G5719]   G2596 against G4151 the Spirit G1161 , and G4151 the Spirit G2596 against G4561 the flesh G1161 : and G5023 these G480 are contrary [G5736]   G240 the one to the other G2443 : so that G3363 ye cannot G4160 do [G5725]   G5023 the things G3739 that G302   G2309 ye would [G5725]  .
  18 G1161 But G1487 if G71 ye be led [G5743]   G4151 of the Spirit G2075 , ye are [G5748]   G3756 not G5259 under G3551 the law.
  19 G1161 Now G2041 the works G4561 of the flesh G2076 are [G5748]   G5318 manifest G3748 , which G2076 are [G5748]   G3430 these; Adultery G4202 , fornication G167 , uncleanness G766 , lasciviousness,
  20 G1495 Idolatry G5331 , witchcraft G2189 , hatred G2054 , variance G2205 , emulations G2372 , wrath G2052 , strife G1370 , seditions G139 , heresies,
  21 G5355 Envyings G5408 , murders G3178 , drunkenness G2970 , revellings G2532 , and G5125 such G3664 like G3739 : of the which G4302 I tell G5213 you G4302 before [G5719]   G2531 , as G4277 I have G2532 also G4277 told you in time past [G5627]   G3754 , that G4238 they which do [G5723]   G5108 such things G2816 shall G3756 not G2816 inherit [G5692]   G932 the kingdom G2316 of God.
  22 G1161 But G2590 the fruit G4151 of the Spirit G2076 is [G5748]   G26 love G5479 , joy G1515 , peace G3115 , longsuffering G5544 , gentleness G19 , goodness G4102 , faith,
  23 G4236 Meekness G1466 , temperance G2596 : against G5108 such G2076 there is [G5748]   G3756 no G3551 law.
  24 G1161 And G3588 they that are G5547 Christ's G4717 have crucified [G5656]   G4561 the flesh G4862 with G3804 the affections G2532 and G1939 lusts.
  25 G1487 If G2198 we live [G5719]   G4151 in the Spirit G4748 , let us G2532 also G4748 walk [G5725]   G4151 in the Spirit.
  26 G1096 Let us G3361 not G1096 be [G5741]   G2755 desirous of vain glory G4292 , provoking [G5734]   G240 one another G5354 , envying [G5723]   G240 one another.
ERV(i) 1 With freedom did Christ set us free: stand fast therefore, and be not entangled again in a yoke of bondage. 2 Behold, I Paul say unto you, that, if ye receive circumcision, Christ will profit you nothing. 3 Yea, I testify again to every man that receiveth circumcision, that he is a debtor to do the whole law. 4 Ye are severed from Christ, ye who would be justified by the law; ye are fallen away from grace. 5 For we through the Spirit by faith wait for the hope of righteousness. 6 For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision; but faith working through love. 7 Ye were running well; who did hinder you that ye should not obey the truth? 8 This persuasion [came ]not of him that calleth you. 9 A little leaven leaveneth the whole lump. 10 I have confidence to you-ward in the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. 11 But I, brethren, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? then hath the stumblingblock of the cross been done away. 12 I would that they which unsettle you would even cut themselves off. 13 For ye, brethren, were called for freedom; only [use ]not your freedom for an occasion to the flesh, but through love be servants one to another. 14 For the whole law is fulfilled in one word, [even ]in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself. 15 But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. 16 But I say, Walk by the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. 17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are contrary the one to the other; that ye may not do the things that ye would. 18 But if ye are led by the Spirit, ye are not under the law. 19 Now the works of the flesh are manifest, which are [these], fornication, uncleanness, lasciviousness, 20 idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousies, wraths, factions, divisions, heresies, 21 envyings, drunkenness, revellings, and such like: of the which I forewarn you, even as I did forewarn you, that they which practise such things shall not inherit the kingdom of God. 22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, 23 meekness, temperance: against such there is no law. 24 And they that are of Christ Jesus have crucified the flesh with the passions and the lusts thereof. 25 If we live by the Spirit, by the Spirit let us also walk. 26 Let us not be vainglorious, provoking one another, envying one another.