Galatians 2:12

TR(i)
  12 G4253 PREP προ G3588 T-GSN του G1063 CONJ γαρ G2064 (G5629) V-2AAN ελθειν G5100 X-APM τινας G575 PREP απο G2385 N-GSM ιακωβου G3326 PREP μετα G3588 T-GPN των G1484 N-GPN εθνων G4906 (G5707) V-IAI-3S συνησθιεν G3753 ADV οτε G1161 CONJ δε G2064 (G5627) V-2AAI-3P ηλθον G5288 (G5707) V-IAI-3S υπεστελλεν G2532 CONJ και G873 (G5707) V-IAI-3S αφωριζεν G1438 F-3ASM εαυτον G5399 (G5740) V-PNP-NSM φοβουμενος G3588 T-APM τους G1537 PREP εκ G4061 N-GSF περιτομης
ERV(i) 12 For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles: but when they came, he drew back and separated himself, fearing them that were of the circumcision.
Reformed Dating