Ephesians 4:29

TR(i)
  29 G3956 A-NSM πας G3056 N-NSM λογος G4550 A-NSM σαπρος G1537 PREP εκ G3588 T-GSN του G4750 N-GSN στοματος G5216 P-2GP υμων G3361 PRT-N μη G1607 (G5737) V-PNM-3S εκπορευεσθω G235 CONJ αλλ G1487 COND ει G5100 X-NSM τις G18 A-NSM αγαθος G4314 PREP προς G3619 N-ASF οικοδομην G3588 T-GSF της G5532 N-GSF χρειας G2443 CONJ ινα G1325 (G5632) V-2AAS-3S δω G5485 N-ASF χαριν G3588 T-DPM τοις G191 (G5723) V-PAP-DPM ακουουσιν
ERV(i) 29 Let no corrupt speech proceed out of your mouth, but such as is good for edifying as the need may be, that it may give grace to them that hear.