Acts 8:33

TR(i)
  33 G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G5014 N-DSF ταπεινωσει G846 P-GSM αυτου G3588 T-NSF η G2920 N-NSF κρισις G846 P-GSM αυτου G142 (G5681) V-API-3S ηρθη G3588 T-ASF την G1161 CONJ δε G1074 N-ASF γενεαν G846 P-GSM αυτου G5101 I-NSM τις G1334 (G5695) V-FDI-3S διηγησεται G3754 CONJ οτι G142 (G5743) V-PPI-3S αιρεται G575 PREP απο G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G3588 T-NSF η G2222 N-NSF ζωη G846 P-GSM αυτου
ERV(i) 33 In his humiliation his judgment was taken away: His generation who shall declare? For his life is taken from the earth.