Acts 3:2

TR(i)
  2 G2532 CONJ και G5100 X-NSM τις G435 N-NSM ανηρ G5560 A-NSM χωλος G1537 PREP εκ G2836 N-GSF κοιλιας G3384 N-GSF μητρος G846 P-GSM αυτου G5225 (G5723) V-PAP-NSM υπαρχων G941 (G5712) V-IPI-3S εβασταζετο G3739 R-ASM ον G5087 (G5707) V-IAI-3P ετιθουν G2596 PREP καθ G2250 N-ASF ημεραν G4314 PREP προς G3588 T-ASF την G2374 N-ASF θυραν G3588 T-GSN του G2411 N-GSN ιερου G3588 T-ASF την G3004 (G5746) V-PPP-ASF λεγομενην G5611 A-ASF ωραιαν G3588 T-GSN του G154 (G5721) V-PAN αιτειν G1654 N-ASF ελεημοσυνην G3844 PREP παρα G3588 T-GPM των G1531 (G5740) V-PNP-GPM εισπορευομενων G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G2411 N-ASN ιερον
ERV(i) 2 And a certain man that was lame from his mother’s womb was carried, whom they laid daily at the door of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;