Acts 28:2

TR(i)
  2 G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G915 A-NPM βαρβαροι G3930 (G5707) V-IAI-3P παρειχον G3756 PRT-N ου G3588 T-ASF την G5177 (G5631) V-2AAP-ASF τυχουσαν G5363 N-ASF φιλανθρωπιαν G2254 P-1DP ημιν G381 (G5660) V-AAP-NPM αναψαντες G1063 CONJ γαρ G4443 N-ASF πυραν G4355 (G5639) V-2AMI-3P προσελαβοντο G3956 A-APM παντας G2248 P-1AP ημας G1223 PREP δια G3588 T-ASM τον G5205 N-ASM υετον G3588 T-ASM τον G2186 (G5761) V-RAP-ASM εφεστωτα G2532 CONJ και G1223 PREP δια G3588 T-ASN το G5592 N-ASN ψυχος
ERV(i) 2 And the barbarians shewed us no common kindness: for they kindled a fire, and received us all, because of the present rain, and because of the cold.