Acts 24

TR(i)
  1 G3326 PREP μετα G1161 CONJ δε G4002 A-NUI πεντε G2250 N-APF ημερας G2597 (G5627) V-2AAI-3S κατεβη G3588 T-NSM ο G749 N-NSM αρχιερευς G367 N-NSM ανανιας G3326 PREP μετα G3588 T-GPM των G4245 A-GPM πρεσβυτερων G2532 CONJ και G4489 N-GSM ρητορος G5061 N-GSM τερτυλλου G5100 X-GSM τινος G3748 R-NPM οιτινες G1718 (G5656) V-AAI-3P ενεφανισαν G3588 T-DSM τω G2232 N-DSM ηγεμονι G2596 PREP κατα G3588 T-GSM του G3972 N-GSM παυλου
  2 G2564 (G5685) V-APP-GSM κληθεντος G1161 CONJ δε G846 P-GSM αυτου G756 (G5662) V-ADI-3S ηρξατο G2723 (G5721) V-PAN κατηγορειν G3588 T-NSM ο G5061 N-NSM τερτυλλος G3004 (G5723) V-PAP-NSM(#24:#3) \'f0\'ef\'eb\'eb\'e7\'f2 {\f0\cf11\super 4183A-GSF λεγων G1515 N-GSF ειρηνης G5177 (G5723) V-PAP-NPM τυγχανοντες G1223 PREP δια G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G2735 N-GPN κατορθωματων G1096 (G5740) V-PNP-GPN γινομενων G3588 T-DSN τω G1484 N-DSN εθνει G5129 D-DSN τουτω G1223 PREP δια G3588 T-GSF της G4674 S-2GSF σης G4307 N-GSF προνοιας
  3 G3839 ADV παντη G5037 PRT τε G2532 CONJ και G3837 ADV πανταχου G588 (G5736) V-PNI-1P αποδεχομεθα G2903 A-VSM κρατιστε G5344 N-VSM φηλιξ G3326 PREP μετα G3956 A-GSF πασης G2169 N-GSF ευχαριστιας
  4 G2443 CONJ ινα G1161 CONJ δε G3361 PRT-N μη G1909 PREP επι G4119 A-ASN-C πλειον G4571 P-2AS σε G1465 (G5725) V-PAS-1S εγκοπτω G3870 (G5719) V-PAI-1S παρακαλω G191 (G5658) V-AAN ακουσαι G4571 P-2AS σε G2257 P-1GP ημων G4935 ADV συντομως G3588 T-DSF τη G4674 S-2DSF ση G1932 N-DSF επιεικεια
  5 G2147 (G5631) V-2AAP-NPM ευροντες G1063 CONJ γαρ G3588 T-ASM τον G435 N-ASM ανδρα G5126 D-ASM τουτον G3061 N-ASM λοιμον G2532 CONJ και G2795 (G5723) V-PAP-ASM κινουντα G4714 N-ASF στασιν G3956 A-DPM πασιν G3588 T-DPM τοις G2453 A-DPM ιουδαιοις G3588 T-DPM τοις G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G3625 N-ASF οικουμενην G4414 N-ASM πρωτοστατην G5037 PRT τε G3588 T-GSF της G3588 T-GPM των G3480 N-GPM ναζωραιων G139 N-GSF αιρεσεως
  6 G3739 R-NSM ος G2532 CONJ και G3588 T-ASN το G2411 N-ASN ιερον G3985 (G5707) V-IAI-3S επειρασεν G953 (G5658) V-AAN βεβηλωσαι G3739 R-ASM ον G2532 CONJ και G2902 (G5656) V-AAI-1P εκρατησαμεν G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3588 T-ASM τον G2251 S-1APM ημετερον G3551 N-ASM νομον G2309 (G5656) V-AAI-1P ηθελησαμεν G2919 (G5721) V-PAN κρινειν
  7 G3928 (G5631) V-2AAP-NSM παρελθων G1161 CONJ δε G3079 N-NSM λυσιας G3588 T-NSM ο G5506 N-NSM χιλιαρχος G3326 PREP μετα G4183 A-GSF πολλης G970 N-GSF βιας G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G5495 N-GPF χειρων G2257 P-1GP ημων G520 (G5627) V-2AAI-3S απηγαγεν
  8 G2753 (G5660) V-AAP-NSM κελευσας G3588 T-APM τους G2725 N-APM κατηγορους G846 P-GSM αυτου G2064 (G5738) V-PNN ερχεσθαι G1909 PREP επι G4571 P-2AS σε G3844 PREP παρ G3739 R-GSM ου G1410 (G5695) V-FDI-2S δυνηση G846 P-NSM αυτος G350 (G5660) V-AAP-NSM ανακρινας G4012 PREP περι G3956 A-GPN παντων G5130 D-GPN τουτων G1921 (G5629) V-2AAN επιγνωναι G3739 R-GPN ων G2249 P-1NP ημεις G2723 (G5719) V-PAI-1P κατηγορουμεν G846 P-GSM αυτου
  9 G4934 (G5639) V-2AMI-3P συνεθεντο G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G2453 A-NPM ιουδαιοι G5335 (G5723) V-PAP-NPM φασκοντες G5023 D-APN ταυτα G3779 ADV ουτως G2192 (G5721) V-PAN εχειν
  10 G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G3972 N-NSM παυλος G3506 (G5660) V-AAP-GSM νευσαντος G846 P-DSM αυτω G3588 T-GSM του G2232 N-GSM ηγεμονος G3004 (G5721) V-PAN λεγειν G1537 PREP εκ G4183 A-GPN πολλων G2094 N-GPN ετων G1510 (G5752) V-PXP-ASM οντα G4571 P-2AS σε G2923 N-ASM κριτην G3588 T-DSN τω G1484 N-DSN εθνει G5129 D-DSN τουτω G1987 (G5740) V-PNP-NSM επισταμενος G2115 ADV ευθυμοτερον G3588 T-APN τα G4012 PREP περι G1683 F-1GSM εμαυτου G626 (G5736) V-PNI-1S απολογουμαι
  11 G1410 (G5740) V-PNP-GSM δυναμενου G4675 P-2GS σου G1097 (G5629) V-2AAN γνωναι G3754 CONJ οτι G3756 PRT-N ου G4119 A-NPF-C πλειους G1510 (G5748) V-PXI-3P εισιν G3427 P-1DS μοι G2250 N-NPF ημεραι G2228 PRT η G1177 A-NUI δεκαδυο G575 PREP αφ G3739 R-GSF ης G305 (G5627) V-2AAI-1S ανεβην G4352 (G5694) V-FAP-NSM προσκυνησων G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ
  12 G2532 CONJ και G3777 CONJ ουτε G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2411 N-DSN ιερω G2147 (G5627) V-2AAI-3P ευρον G3165 P-1AS με G4314 PREP προς G5100 X-ASM τινα G1256 (G5740) V-PNP-ASM διαλεγομενον G2228 PRT η G1999 N-ASF επισυστασιν G4160 (G5723) V-PAP-ASM ποιουντα G3793 N-GSM οχλου G3777 CONJ ουτε G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G4864 N-DPF συναγωγαις G3777 CONJ ουτε G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G4172 N-ASF πολιν
  13 G3777 CONJ ουτε G3936 (G5658) V-AAN παραστησαι G3165 P-1AS με G1410 (G5736) V-PNI-3P δυνανται G4012 PREP περι G3739 R-GPN ων G3568 ADV νυν G2723 (G5719) V-PAI-3P κατηγορουσιν G3450 P-1GS μου
  14 G3670 (G5719) V-PAI-1S ομολογω G1161 CONJ δε G5124 D-ASN τουτο G4671 P-2DS σοι G3754 CONJ οτι G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G3598 N-ASF οδον G3739 R-ASF ην G3004 (G5719) V-PAI-3P λεγουσιν G139 N-ASF αιρεσιν G3779 ADV ουτως G3000 (G5719) V-PAI-1S λατρευω G3588 T-DSM τω G3971 A-DSM πατρωω G2316 N-DSM θεω G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G3956 A-DPN πασιν G3588 T-DPN τοις G2596 PREP κατα G3588 T-ASM τον G3551 N-ASM νομον G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G4396 N-DPM προφηταις G1125 (G5772) V-RPP-DPN γεγραμμενοις
  15 G1680 N-ASF ελπιδα G2192 (G5723) V-PAP-NSM εχων G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G3739 R-ASF ην G2532 CONJ και G846 P-NPM αυτοι G3778 D-NPM ουτοι G4327 (G5736) V-PNI-3P προσδεχονται G386 N-ASF αναστασιν G3195 (G5721) V-PAN μελλειν G1510 (G5705) V-FXN εσεσθαι G3498 A-GPM νεκρων G1342 A-GPM δικαιων G5037 PRT τε G2532 CONJ και G94 A-GPM αδικων
  16 G1722 PREP εν G5129 D-DSN τουτω G1161 CONJ δε G846 P-NSM αυτος G778 (G5719) V-PAI-1S-C ασκω G677 A-ASF απροσκοπον G4893 N-ASF συνειδησιν G2192 (G5721) V-PAN εχειν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G444 N-APM ανθρωπους G1275 ADV διαπαντος
  17 G1223 PREP δι G2094 N-GPN ετων G1161 CONJ δε G4119 A-GPN-C πλειονων G3854 (G5633) V-2ADI-1S παρεγενομην G1654 N-APF ελεημοσυνας G4160 (G5694) V-FAP-NSM ποιησων G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G1484 N-ASN εθνος G3450 P-1GS μου G2532 CONJ και G4376 N-APF προσφορας
  18 G1722 PREP εν G3739 R-DPN οις G2147 (G5627) V-2AAI-3P ευρον G3165 P-1AS με G48 (G5772) V-RPP-ASM ηγνισμενον G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2411 N-DSN ιερω G3756 PRT-N ου G3326 PREP μετα G3793 N-GSM οχλου G3761 ADV ουδε G3326 PREP μετα G2351 N-GSM θορυβου G5100 X-NPM τινες G1161 CONJ δε G575 PREP απο G3588 T-GSF της G773 N-GSF ασιας G2453 A-NPM ιουδαιοι
  19 G3739 R-APM ους G1163 (G5904) V-PQI-3S δει G1909 PREP επι G4675 P-2GS σου G3918 (G5750) V-PXN παρειναι G2532 CONJ και G2723 (G5721) V-PAN κατηγορειν G1487 COND ει G5100 X-ASN τι G2192 (G5722) V-PAO-3P εχοιεν G4314 PREP προς G3165 P-1AS με
  20 G2228 PRT η G846 P-NPM αυτοι G3778 D-NPM ουτοι G2036 (G5628) V-2AAM-3P ειπατωσαν G1487 COND ει G5100 X-ASN τι G2147 (G5627) V-2AAI-3P ευρον G1722 PREP εν G1698 P-1DS εμοι G92 N-ASN αδικημα G2476 (G5631) V-2AAP-GSM σταντος G3450 P-1GS μου G1909 PREP επι G3588 T-GSN του G4892 N-GSN συνεδριου
  21 G2228 PRT η G4012 PREP περι G1520 A-GSF μιας G3778 D-GSF ταυτης G5456 N-GSF φωνης G3739 R-GSF ης G2896 (G5656) V-AAI-1S εκραξα G2476 (G5761) V-RAP-NSM εστως G1722 PREP εν G846 P-DPM αυτοις G3754 CONJ οτι G4012 PREP περι G386 N-GSF αναστασεως G3498 A-GPM νεκρων G1473 P-1NS εγω G2919 (G5743) V-PPI-1S κρινομαι G4594 ADV σημερον G5259 PREP υφ G5216 P-2GP υμων
  22 G191 (G5660) V-AAP-NSM ακουσας G1161 CONJ δε G5023 D-APN ταυτα G3588 T-NSM ο G5344 N-NSM φηλιξ G306 (G5639) V-2AMI-3S ανεβαλετο G846 P-APM αυτους G199 ADV-C ακριβεστερον G1492 (G5761) V-RAP-NSM ειδως G3588 T-APN τα G4012 PREP περι G3588 T-GSF της G3598 N-GSF οδου G2036 (G5631) V-2AAP-NSM ειπων G3752 CONJ οταν G3079 N-NSM λυσιας G3588 T-NSM ο G5506 N-NSM χιλιαρχος G2597 (G5632) V-2AAS-3S καταβη G1231 (G5695) V-FDI-1S διαγνωσομαι G3588 T-APN τα G2596 PREP καθ G5209 P-2AP υμας
  23 G1299 (G5671) V-AMP-NSM διαταξαμενος G5037 PRT τε G3588 T-DSM τω G1543 N-DSM εκατονταρχη G5083 (G5745) V-PPN τηρεισθαι G3588 T-ASM τον G3972 N-ASM παυλον G2192 (G5721) V-PAN εχειν G5037 PRT τε G425 N-ASF ανεσιν G2532 CONJ και G3367 A-ASM μηδενα G2967 (G5721) V-PAN κωλυειν G3588 T-GPM των G2398 A-GPM ιδιων G846 P-GSM αυτου G5256 (G5721) V-PAN υπηρετειν G2228 PRT η G4334 (G5738) V-PNN προσερχεσθαι G846 P-DSM αυτω
  24 G3326 PREP μετα G1161 CONJ δε G2250 N-APF ημερας G5100 X-APF τινας G3854 (G5637) V-2ADP-NSM παραγενομενος G3588 T-NSM ο G5344 N-NSM φηλιξ G4862 PREP συν G1409 N-DSF δρουσιλλη G3588 T-DSF τη G1135 N-DSF γυναικι G846 P-GSM αυτου G1510 (G5752) V-PXP-DSF ουση G2453 A-DSF ιουδαια G3343 (G5662) V-ADI-3S μετεπεμψατο G3588 T-ASM τον G3972 N-ASM παυλον G2532 CONJ και G191 (G5656) V-AAI-3S ηκουσεν G846 P-GSM αυτου G4012 PREP περι G3588 T-GSF της G1519 PREP εις G5547 N-ASM χριστον G4102 N-GSF πιστεως
  25 G1256 (G5740) V-PNP-GSM διαλεγομενου G1161 CONJ δε G846 P-GSM αυτου G4012 PREP περι G1343 N-GSF δικαιοσυνης G2532 CONJ και G1466 N-GSF εγκρατειας G2532 CONJ και G3588 T-GSN του G2917 N-GSN κριματος G3588 T-GSN του G3195 (G5723) V-PAP-GSN μελλοντος G1510 (G5705) V-FXN εσεσθαι G1719 A-NSM εμφοβος G1096 (G5637) V-2ADP-NSM γενομενος G3588 T-NSM ο G5344 N-NSM φηλιξ G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G3588 T-ASN το G3568 ADV νυν G2192 (G5723) V-PAP-ASN εχον G4198 (G5737) V-PNM-2S πορευου G2540 N-ASM καιρον G1161 CONJ δε G3335 (G5631) V-2AAP-NSM μεταλαβων G3333 (G5698) V-FMI-1S μετακαλεσομαι G4571 P-2AS σε
  26 G260 ADV αμα G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G1679 (G5723) V-PAP-NSM ελπιζων G3754 CONJ οτι G5536 N-APN χρηματα G1325 (G5701) V-FPI-3S δοθησεται G846 P-DSM αυτω G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G3972 N-GSM παυλου G3704 ADV οπως G3089 (G5661) V-AAS-3S λυση G846 P-ASM αυτον G1352 CONJ διο G2532 CONJ και G4437 A-ASN-C πυκνοτερον G846 P-ASM αυτον G3343 (G5740) V-PNP-NSM μεταπεμπομενος G3656 (G5707) V-IAI-3S ωμιλει G846 P-DSM αυτω
  27 G1333 N-GSF διετιας G1161 CONJ δε G4137 (G5685) V-APP-GSF πληρωθεισης G2983 (G5627) V-2AAI-3S ελαβεν G1240 N-ASM διαδοχον G3588 T-NSM ο G5344 N-NSM φηλιξ G4201 N-ASM πορκιον G5347 N-ASM φηστον G2309 (G5723) V-PAP-NSM θελων G5037 PRT τε G5485 N-APF χαριτας G2698 (G5641) V-2AMN καταθεσθαι G3588 T-DPM τοις G2453 A-DPM ιουδαιοις G3588 T-NSM ο G5344 N-NSM φηλιξ G2641 (G5627) V-2AAI-3S κατελιπεν G3588 T-ASM τον G3972 N-ASM παυλον G1210 (G5772) V-RPP-ASM δεδεμενον
KJV_Strongs(i)
  1 G1161 And G3326 after G4002 five G2250 days G367 Ananias G749 the high priest G2597 descended [G5627]   G3326 with G4245 the elders G2532 , and G5100 with a certain G4489 orator G5061 named Tertullus G3748 , who G1718 informed [G5656]   G2232 the governor G2596 against G3972 Paul.
  2 G1161 And G846 when he G2564 was called forth [G5685]   G5061 , Tertullus G756 began [G5662]   G2723 to accuse [G5721]   G3004 him, saying [G5723]   G1223 , Seeing that by G4675 thee G5177 we enjoy [G5723]   G4183 great G1515 quietness G2532 , and G2735 that very worthy deeds G1096 are done [G5740]   G5129 unto this G1484 nation G1223 by G4674 thy G4307 providence,
  3 G5037   G588 We accept [G5736]   G3839 it always G2532 , and G3837 in all places G2903 , most noble G5344 Felix G3326 , with G3956 all G2169 thankfulness.
  4 G1161 Notwithstanding G3363 , that G4119 I be G3363 not G1909   G4119 further G1465 tedious [G5725]   G4571 unto thee G3870 , I pray [G5719]   G4571 thee G191 that thou wouldest hear [G5658]   G2257 us G4674 of thy G1932 clemency G4935 a few words.
  5 G1063 For G2147 we have found [G5631]   G5126 this G435 man G3061 a pestilent G2532 fellow, and G2795 a mover [G5723]   G4714 of sedition G3956 among all G2453 the Jews G2596 throughout G3625 the world G5037 , and G4414 a ringleader G139 of the sect G3480 of the Nazarenes:
  6 G3739 Who G2532 also G3985 hath gone about [G5707]   G953 to profane [G5658]   G2411 the temple G2532 : G3739 whom G2902 we took [G5656]   G2532 , and G2309 would [G5656]   G2919 have judged [G5721]   G2596 according G2251 to our G3551 law.
  7 G1161 But G5506 the chief captain G3079 Lysias G3928 came [G5631]   G3326 upon us, and with G4183 great G970 violence G520 took him away [G5627]   G1537 out of G2257 our G5495 hands,
  8 G2753 Commanding [G5660]   G846 his G2725 accusers G2064 to come [G5738]   G1909 unto G4571 thee G350 : by examining [G5660]   G3844 of G3739 whom G846 thyself G1410 mayest [G5695]   G1921 take knowledge [G5629]   G4012 of G3956 all G5130 these things G3739 , whereof G2249 we G2723 accuse [G5719]   G846 him.
  9 G1161 And G2453 the Jews G2532 also G4934 assented [G5639]   G5335 , saying [G5723]   G5023 that these things G2192 were [G5721]   G3779 so.
  10 G1161 Then G3972 Paul G2232 , after that the governor G3506 had beckoned [G5660]   G846 unto him G3004 to speak [G5721]   G611 , answered [G5662]   G1987 , Forasmuch as I know [G5740]   G4571 that thou G5607 hast been [G5752]   G1537 of G4183 many G2094 years G2923 a judge G5129 unto this G1484 nation G626 , I do G2115 the more cheerfully G626 answer [G5736]   G4012 for G1683 myself:
  11 G4675 Because that thou G1410 mayest [G5740]   G1097 understand [G5629]   G3754 , that G1526 there are [G5748]   G2228 yet but G3756   G1177 twelve G2250 days G4119   G575 since G3739   G3427 I G305 went up [G5627]   G1722 to G2419 Jerusalem G4352 for to worship [G5694]  .
  12 G2532 And G3777 they neither G2147 found [G5627]   G3165 me G1722 in G2411 the temple G1256 disputing [G5740]   G4314 with G5100 any man G2228 , neither G1999 raising up G4160   [G5723]   G3793 the people G1999   G3777 , neither G1722 in G4864 the synagogues G3777 , nor G2596 in G4172 the city:
  13 G3777 Neither G1410 can [G5736]   G3936 they prove [G5658]   G3165   G4012 the things G3739 whereof G2723 they G3568 now G2723 accuse [G5719]   G3450 me.
  14 G1161 But G5124 this G3670 I confess [G5719]   G4671 unto thee G3754 , that G2596 after G3598 the way G3739 which G3004 they call [G5719]   G139 heresy G3779 , so G3000 worship I [G5719]   G2316 the God G3971 of my fathers G4100 , believing [G5723]   G3956 all things G3588 which G1125 are written [G5772]   G2596 in G3551 the law G2532 and G1722 in G4396 the prophets:
  15 G2192 And have [G5723]   G1680 hope G1519 toward G2316 God G3739 , which G3778 they G846 themselves G2532 also G4327 allow [G5736]   G3195 , that there shall be [G5721]   G1510   [G5705]   G386 a resurrection G3498 of the dead G5037 , both G1342 of the just G2532 and G94 unjust.
  16 G1161 And G1722 herein G5129   G778 do I exercise [G5719]   G846 myself G2192 , to have [G5721]   G1275 always G4893 a conscience G677 void of offence G4314 toward G2316 God G2532 , and G444 toward men.
  17 G1161 Now G1223 after G4119 many G2094 years G3854 I came [G5633]   G4160 to bring [G5694]   G1654 alms G1519 to G3450 my G1484 nation G2532 , and G4376 offerings.
  18 G1161   G1722 Whereupon G3739   G5100 certain G2453 Jews G575 from G773 Asia G2147 found [G5627]   G3165 me G48 purified [G5772]   G1722 in G2411 the temple G3756 , neither G3326 with G3793 multitude G3761 , nor G3326 with G2351 tumult.
  19 G3739 Who G1163 ought [G5748]   [G5625]   G1163   [G5713]   G3918 to have been here [G5750]   G1909 before G4675 thee G2532 , and G2723 object [G5721]   G1536 , if G2192 they had [G5722]   G1536 ought G4314 against G3165 me.
  20 G2228 Or else G2036 let G846 these G3778 same G2036 here say [G5628]   G1536 , if G2147 they have found [G5627]   G1536 any G92 evil doing G1722 in G1698 me G3450 , while I G2476 stood [G5631]   G1909 before G4892 the council,
  21 G2228 Except G4012 it be for G5026 this G3391 one G5456 voice G3739 , that G2896 I cried [G5656]   G2476 standing [G5761]   G1722 among G846 them G3754 , Touching G4012   G386 the resurrection G3498 of the dead G1473 I G2919 am called in question [G5743]   G5259 by G5216 you G4594 this day.
  22 G1161 And G5344 when Felix G191 heard [G5660]   G5023 these things G197 , having more perfect G1492 knowledge [G5761]   G4012 of G3598 that way G306 , he deferred [G5639]   G846 them G2036 , and said [G5631]   G3752 , When G3079 Lysias G5506 the chief captain G2597 shall come down [G5632]   G1231 , I will know the uttermost [G5695]   G5209 of your G2596 matter.
  23 G5037 And G1299 he commanded [G5671]   G1543 a centurion G5083 to keep [G5745]   G3972 Paul G5037 , and G2192 to let him have [G5721]   G425 liberty G2532 , and G2967 that he should forbid [G5721]   G3367 none G846 of his G2398 acquaintance G5256 to minister [G5721]   G2228 or G4334 come [G5738]   G846 unto him.
  24 G1161 And G3326 after G5100 certain G2250 days G5344 , when Felix G3854 came [G5637]   G4862 with G846 his G1135 wife G1409 Drusilla G5607 , which was [G5752]   G2453 a Jewess G3343 , he sent for [G5662]   G3972 Paul G2532 , and G191 heard [G5656]   G846 him G4012 concerning G4102 the faith G1519 in G5547 Christ.
  25 G1161 And G846 as he G1256 reasoned [G5740]   G4012 of G1343 righteousness G2532 , temperance G1466   G2532 , and G2917 judgment G3195 to come [G5723]   G1510   [G5705]   G5344 , Felix G1096 trembled [G5637]   G1719   G611 , and answered [G5662]   G4198 , Go thy way [G5737]   G3568 for this time G1161 ; when G2192 I have [G5723]   G3335   [G5631]   G2540 a convenient season G3333 , I will call for [G5698]   G4571 thee.
  26 G1679 He hoped [G5723]   G260 also G1161   G2532   G3754 that G5536 money G1325 should have been given [G5701]   G846 him G5259 of G3972 Paul G3704 , that G3089 he might loose [G5661]   G846 him G1352 : wherefore G3343 he sent for [G5740]   G846 him G4437 the oftener G2532 , and G3656 communed with [G5707]   G846 him.
  27 G1161 But G4137 after [G5685]   G1333 two years G4201 Porcius G5347 Festus G2983 came [G5627]   G5344 into Felix G1240 ' room G5037 : and G5344 Felix G2309 , willing [G5723]   G2698 to shew [G5641]   G2453 the Jews G5485 a pleasure G2641 , left [G5627]   G3972 Paul G1210 bound [G5772]  .
ERV(i) 1 And after five days the high priest Ananias came down with certain elders, and [with] an orator, one Tertullus; and they informed the governor against Paul. 2 And when he was called, Tertullus began to accuse him, saying, Seeing that by thee we enjoy much peace, and that by thy providence evils are corrected for this nation, 3 we accept it in all ways and in all places, most excellent Felix, with all thankfulness. 4 But, that I be not further tedious unto thee, I entreat thee to hear us of thy clemency a few words. 5 For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of insurrections among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes: 6 who moreover assayed to profane the temple: on whom also we laid hold: 7 8 from whom thou wilt be able, by examining him thyself, to take knowledge of all these things, whereof we accuse him. 9 And the Jews also joined in the charge, affirming that these things were so. 10 And when the governor had beckoned unto him to speak, Paul answered, Forasmuch as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do cheerfully make my defence: 11 seeing that thou canst take knowledge, that it is not more than twelve days since I went up to worship at Jerusalem: 12 and neither in the temple did they find me disputing with any man or stirring up a crowd, nor in the synagogues, nor in the city. 13 Neither can they prove to thee the things whereof they now accuse me. 14 But this I confess unto thee, that after the Way which they call a sect, so serve I the God of our fathers, believing all things which are according to the law, and which are written in the prophets: 15 having hope toward God, which these also themselves look for, that there shall be a resurrection both of the just and unjust. 16 Herein do I also exercise myself to have a conscience void of offence toward God and men alway. 17 Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings: 18 amidst which they found me purified in the temple, with no crowd, nor yet with tumult: but [there were] certain Jews from Asia— 19 who ought to have been here before thee, and to make accusation, if they had aught against me. 20 Or else let these men themselves say what wrong-doing they found, when I stood before the council, 21 except it be for this one voice, that I cried standing among them, Touching the resurrection of the dead I am called in question before you this day. 22 But Felix, having more exact knowledge concerning the Way, deferred them, saying, When Lysias the chief captain shall come down, I will determine your matter. 23 And he gave order to the centurion that he should be kept in charge, and should have indulgence; and not to forbid any of his friends to minister unto him. 24 But after certain days, Felix came with Drusilla, his wife, which was a Jewess, and sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ Jesus. 25 And as he reasoned of righteousness, and temperance, and the judgment to come, Felix was terrified, and answered, Go thy way for this time; and when I have a convenient season, I will call thee unto me. 26 He hoped withal that money would be given him of Paul: wherefore also he sent for him the oftener, and communed with him. 27 But when two years were fulfilled, Felix was succeeded by Porcius Festus; and desiring to gain favour with the Jews, Felix left Paul in bonds.