Acts 23:3

TR(i)
  3 G5119 ADV τοτε G3588 T-NSM ο G3972 N-NSM παυλος G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G5180 (G5721) V-PAN τυπτειν G4571 P-2AS σε G3195 (G5719) V-PAI-3S μελλει G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G5109 N-VSM τοιχε G2867 (G5772) V-RPP-VSM κεκονιαμενε G2532 CONJ και G4771 P-2NS συ G2521 (G5736) V-PNI-2S-ATT καθη G2919 (G5723) V-PAP-NSM κρινων G3165 P-1AS με G2596 PREP κατα G3588 T-ASM τον G3551 N-ASM νομον G2532 CONJ και G3891 (G5723) V-PAP-NSM παρανομων G2753 (G5719) V-PAI-2S κελευεις G3165 P-1AS με G5180 (G5745) V-PPN τυπτεσθαι
ERV(i) 3 Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: and sittest thou to judge me according to the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?