Acts 21:25

TR(i)
  25 G4012 PREP περι G1161 CONJ δε G3588 T-GPM των G4100 (G5761) V-RAP-GPM πεπιστευκοτων G1484 N-GPN εθνων G2249 P-1NP ημεις G1989 (G5656) V-AAI-1P επεστειλαμεν G2919 (G5660) V-AAP-NPM κριναντες G3367 A-ASN μηδεν G5108 D-ASN τοιουτον G5083 (G5721) V-PAN τηρειν G846 P-APM αυτους G1487 COND ει G3361 PRT-N μη G5442 (G5733) V-PMN φυλασσεσθαι G846 P-APM αυτους G3588 T-ASN το G5037 PRT τε G1494 A-ASN ειδωλοθυτον G2532 CONJ και G3588 T-ASN το G129 N-ASN αιμα G2532 CONJ και G4156 A-ASN πνικτον G2532 CONJ και G4202 N-ASF πορνειαν
ERV(i) 25 But as touching the Gentiles which have believed, we wrote, giving judgment that they should keep themselves from things sacrificed to idols, and from blood, and from what is strangled, and from fornication.