Acts 21:24

TR(i)
  24 G5128 D-APM τουτους G3880 (G5631) V-2AAP-NSM παραλαβων G48 (G5682) V-APM-2S αγνισθητι G4862 PREP συν G846 P-DPM αυτοις G2532 CONJ και G1159 (G5657) V-AAM-2S δαπανησον G1909 PREP επ G846 P-DPM αυτοις G2443 CONJ ινα G3587 (G5667) V-ADS-3P ξυρησωνται G3588 T-ASF την G2776 N-ASF κεφαλην G2532 CONJ και G1097 (G5632) V-2AAS-3P γνωσιν G3956 A-NPM παντες G3754 CONJ οτι G3739 R-GPN ων G2727 (G5769) V-RPI-3P κατηχηνται G4012 PREP περι G4675 P-2GS σου G3762 A-NSN ουδεν G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G235 CONJ αλλα G4748 (G5719) V-PAI-2S στοιχεις G2532 CONJ και G846 P-NSM αυτος G3588 T-ASM τον G3551 N-ASM νομον G5442 (G5723) V-PAP-NSM φυλασσων
KJV_Strongs(i)
  24 G5128 Them G3880 take [G5631]   G48 , and purify thyself [G5682]   G4862 with G846 them G2532 , and G1159 be at charges [G5657]   G1909 with G846 them G2443 , that G3587 they may shave [G5667]   G2776 their heads G2532 : and G3956 all G1097 may know [G5632]   G3754 that those things G3739 , whereof G2727 they were informed [G5769]   G4012 concerning G4675 thee G2076 , are [G5748]   G3762 nothing G235 ; but G846 that thou thyself G2532 also G4748 walkest orderly [G5719]   G5442 , and keepest [G5723]   G3551 the law.
ERV(i) 24 these take, and purify thyself with them, and be at charges for them, that they may shave their heads: and all shall know that there is no truth in the things whereof they have been informed concerning thee; but that thou thyself also walkest orderly, keeping the law.