Acts 19:29

TR(i)
  29 G2532 CONJ και G4130 (G5681) V-API-3S επλησθη G3588 T-NSF η G4172 N-NSF πολις G3650 A-NSF ολη G4799 N-GSF συγχυσεως G3729 (G5656) V-AAI-3P ωρμησαν G5037 PRT τε G3661 ADV ομοθυμαδον G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G2302 N-ASN θεατρον G4884 (G5660) V-AAP-NPM συναρπασαντες G1050 N-ASM γαιον G2532 CONJ και G708 N-ASM αρισταρχον G3110 N-APM μακεδονας G4898 N-APM συνεκδημους G3588 T-GSM του G3972 N-GSM παυλου
ERV(i) 29 And the city was filled with the confusion: and they rushed with one accord into the theatre, having seized Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul’s companions in travel.