Acts 11:26

TR(i)
  26 G2532 CONJ και G2147 (G5631) V-2AAP-NSM ευρων G846 P-ASM αυτον G71 (G5627) V-2AAI-3S ηγαγεν G846 P-ASM αυτον G1519 PREP εις G490 N-ASF αντιοχειαν G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1161 CONJ δε G846 P-APM αυτους G1763 N-ASM ενιαυτον G3650 A-ASM ολον G4863 (G5683) V-APN συναχθηναι G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1577 N-DSF εκκλησια G2532 CONJ και G1321 (G5658) V-AAN διδαξαι G3793 N-ASM οχλον G2425 A-ASM ικανον G5537 (G5658) V-AAN χρηματισαι G5037 PRT τε G4412 ADV πρωτον G1722 PREP εν G490 N-DSF αντιοχεια G3588 T-APM τους G3101 N-APM μαθητας G5546 N-APM χριστιανους
ERV(i) 26 and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that even for a whole year they were gathered together with the church, and taught much people; and that the disciples were called Christians first in Antioch.