3 John 1:12

TR(i)
  12 G1216 N-DSM δημητριω G3140 (G5769) V-RPI-3S μεμαρτυρηται G5259 PREP υπο G3956 A-GPM παντων G2532 CONJ και G5259 PREP υπ G846 P-GSF αυτης G3588 T-GSF της G225 N-GSF αληθειας G2532 CONJ και G2249 P-1NP ημεις G1161 CONJ δε G3140 (G5719) V-PAI-1P μαρτυρουμεν G2532 CONJ και G1492 (G5758) V-RAI-2P οιδατε G3754 CONJ οτι G3588 T-NSF η G3141 N-NSF μαρτυρια G2257 P-1GP ημων G227 A-NSF αληθης G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν
ERV(i) 12 Demetrius hath the witness of all [men], and of the truth itself: yea, we also bear witness; and thou knowest that our witness is true.