2 Timothy 3:11

TR(i)
  11 G3588 T-DPM τοις G1375 N-DPM διωγμοις G3588 T-DPN τοις G3804 N-DPN παθημασιν G3634 R-NPN οια G3427 P-1DS μοι G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1722 PREP εν G490 N-DSF αντιοχεια G1722 PREP εν G2430 N-DSN ικονιω G1722 PREP εν G3082 N-DPN λυστροις G3634 K-APN οιους G1375 N-APM διωγμους G5297 (G5656) V-AAI-1S υπηνεγκα G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3956 A-GPM παντων G3165 P-1AS με G4506 (G5673) V-ANI-3S ερρυσατο G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος
ERV(i) 11 persecutions, sufferings; what things befell me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: and out of them all the Lord delivered me.