2 Corinthians 12:17-18

TR(i)
  17 G3361 PRT-N μη G5100 X-ASM τινα G3739 R-GPM ων G649 (G5758) V-RAI-1S απεσταλκα G4314 PREP προς G5209 P-2AP υμας G1223 PREP δι G846 P-GSM αυτου G4122 (G5656) V-AAI-1S επλεονεκτησα G5209 P-2AP υμας
  18 G3870 (G5656) V-AAI-1S παρεκαλεσα G5103 N-ASM τιτον G2532 CONJ και G4882 (G5656) V-AAI-1S συναπεστειλα G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G3361 PRT-N μη G5100 X-ASN τι G4122 (G5656) V-AAI-3S επλεονεκτησεν G5209 P-2AP υμας G5103 N-NSM τιτος G3756 PRT-N ου G3588 T-DSN τω G846 P-DSN αυτω G4151 N-DSN πνευματι G4043 (G5656) V-AAI-1P περιεπατησαμεν G3756 PRT-N ου G3588 T-DPN τοις G846 P-DPN αυτοις G2487 N-DPN ιχνεσιν
ERV(i) 17 Did I take advantage of you by any one of them whom I have sent unto you? 18 I exhorted Titus, and I sent the brother with him. Did Titus take any advantage of you? walked we not by the same Spirit? [walked we ]not in the same steps?