1 Timothy 4:8

TR(i)
  8 G3588 T-NSF η G1063 CONJ γαρ G4984 A-NSF σωματικη G1129 N-NSF γυμνασια G4314 PREP προς G3641 A-ASM ολιγον G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G5624 A-NSM ωφελιμος G3588 T-NSF η G1161 CONJ δε G2150 N-NSF ευσεβεια G4314 PREP προς G3956 A-APN παντα G5624 A-NSM ωφελιμος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G1860 N-ASF επαγγελιαν G2192 (G5723) V-PAP-NSF εχουσα G2222 N-GSF ζωης G3588 T-GSF της G3568 ADV νυν G2532 CONJ και G3588 T-GSF της G3195 (G5723) V-PAP-GSF μελλουσης
ERV(i) 8 for bodily exercise is profitable for a little; but godliness is profitable for all things, having promise of the life which now is, and of that which is to come.