1 Timothy 4

TR(i)
  1 G3588 T-NSN το G1161 CONJ δε G4151 N-NSN πνευμα G4490 ADV ρητως G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G3754 CONJ οτι G1722 PREP εν G5306 A-DPM υστεροις G2540 N-DPM καιροις G868 (G5695) V-FDI-3P αποστησονται G5100 X-NPM τινες G3588 T-GSF της G4102 N-GSF πιστεως G4337 (G5723) V-PAP-NPM προσεχοντες G4151 N-DPN πνευμασιν G4108 A-DPN πλανοις G2532 CONJ και G1319 N-DPF διδασκαλιαις G1140 N-GPN δαιμονιων
  2 G1722 PREP εν G5272 N-DSF υποκρισει G5573 A-GPM ψευδολογων G2743 (G5772) V-RPP-GPM κεκαυτηριασμενων G3588 T-ASF την G2398 A-ASF ιδιαν G4893 N-ASF συνειδησιν
  3 G2967 (G5723) V-PAP-GPM κωλυοντων G1060 (G5721) V-PAN γαμειν G567 (G5733) V-PMN απεχεσθαι G1033 N-GPN βρωματων G3739 R-APN α G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G2936 (G5656) V-AAI-3S εκτισεν G1519 PREP εις G3336 N-ASF μεταληψιν G3326 PREP μετα G2169 N-GSF ευχαριστιας G3588 T-DPM τοις G4103 A-DPM πιστοις G2532 CONJ και G1921 (G5761) V-RAP-DPM επεγνωκοσιν G3588 T-ASF την G225 N-ASF αληθειαν
  4 G3754 CONJ οτι G3956 A-NSN παν G2938 N-NSN κτισμα G2316 N-GSM θεου G2570 A-NSN καλον G2532 CONJ και G3762 A-NSN ουδεν G579 A-NSN αποβλητον G3326 PREP μετα G2169 N-GSF ευχαριστιας G2983 (G5746) V-PPP-NSN λαμβανομενον
  5 G37 (G5743) V-PPI-3S αγιαζεται G1063 CONJ γαρ G1223 PREP δια G3056 N-GSM λογου G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G1783 N-GSF εντευξεως
  6 G5023 D-APN ταυτα G5294 (G5734) V-PMP-NSM υποτιθεμενος G3588 T-DPM τοις G80 N-DPM αδελφοις G2570 A-NSM καλος G1510 (G5704) V-FXI-2S εση G1249 N-NSM διακονος G2424 N-GSM ιησου G5547 N-GSM χριστου G1789 (G5746) V-PPP-NSM εντρεφομενος G3588 T-DPM τοις G3056 N-DPM λογοις G3588 T-GSF της G4102 N-GSF πιστεως G2532 CONJ και G3588 T-GSF της G2570 A-GSF καλης G1319 N-GSF διδασκαλιας G3739 R-DSF η G3877 (G5758) V-RAI-2S παρηκολουθηκας
  7 G3588 T-APM τους G1161 CONJ δε G952 A-APM βεβηλους G2532 CONJ και G1126 A-APM γραωδεις G3454 N-APM μυθους G3868 (G5737) V-PNM-2S παραιτου G1128 (G5720) V-PAM-2S γυμναζε G1161 CONJ δε G4572 F-2ASM σεαυτον G4314 PREP προς G2150 N-ASF ευσεβειαν
  8 G3588 T-NSF η G1063 CONJ γαρ G4984 A-NSF σωματικη G1129 N-NSF γυμνασια G4314 PREP προς G3641 A-ASM ολιγον G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G5624 A-NSM ωφελιμος G3588 T-NSF η G1161 CONJ δε G2150 N-NSF ευσεβεια G4314 PREP προς G3956 A-APN παντα G5624 A-NSM ωφελιμος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G1860 N-ASF επαγγελιαν G2192 (G5723) V-PAP-NSF εχουσα G2222 N-GSF ζωης G3588 T-GSF της G3568 ADV νυν G2532 CONJ και G3588 T-GSF της G3195 (G5723) V-PAP-GSF μελλουσης
  9 G4103 A-NSM πιστος G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G2532 CONJ και G3956 A-GSF πασης G594 N-GSF αποδοχης G514 A-NSM αξιος
  10 G1519 PREP εις G5124 D-ASN τουτο G1063 CONJ γαρ G2532 CONJ και G2872 (G5719) V-PAI-1P κοπιωμεν G2532 CONJ και G3679 (G5743) V-PPI-1P ονειδιζομεθα G3754 CONJ οτι G1679 (G5758) V-RAI-1P ηλπικαμεν G1909 PREP επι G2316 N-DSM θεω G2198 (G5723) V-PAP-DSM ζωντι G3739 R-NSM ος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G4990 N-NSM σωτηρ G3956 A-GPM παντων G444 N-GPM ανθρωπων G3122 ADV μαλιστα G4103 A-GPM πιστων
  11 G3853 (G5720) V-PAM-2S παραγγελλε G5023 D-APN ταυτα G2532 CONJ και G1321 (G5720) V-PAM-2S διδασκε
  12 G3367 A-NSM μηδεις G4675 P-2GS σου G3588 T-GSF της G3503 N-GSF νεοτητος G2706 (G5720) V-PAM-3S καταφρονειτω G235 CONJ αλλα G5179 N-NSM τυπος G1096 (G5737) V-PNM-2S γινου G3588 T-GPM των G4103 A-GPM πιστων G1722 PREP εν G3056 N-DSM λογω G1722 PREP εν G391 N-DSF αναστροφη G1722 PREP εν G26 N-DSF αγαπη G1722 PREP εν G4151 N-DSN πνευματι G1722 PREP εν G4102 N-DSF πιστει G1722 PREP εν G47 N-DSF αγνεια
  13 G2193 CONJ εως G2064 (G5736) V-PNI-1S ερχομαι G4337 (G5720) V-PAM-2S προσεχε G3588 T-DSF τη G320 N-DSF αναγνωσει G3588 T-DSF τη G3874 N-DSF παρακλησει G3588 T-DSF τη G1319 N-DSF διδασκαλια
  14 G3361 PRT-N μη G272 (G5720) V-PAM-2S αμελει G3588 T-GSN του G1722 PREP εν G4671 P-2DS σοι G5486 N-GSN χαρισματος G3739 R-NSN ο G1325 (G5681) V-API-3S εδοθη G4671 P-2DS σοι G1223 PREP δια G4394 N-GSF προφητειας G3326 PREP μετα G1936 N-GSF επιθεσεως G3588 T-GPF των G5495 N-GPF χειρων G3588 T-GSN του G4244 N-GSN πρεσβυτεριου
  15 G5023 D-APN ταυτα G3191 (G5720) V-PAM-2S μελετα G1722 PREP εν G5125 D-DPN τουτοις G1510 (G5749) V-PXM-2S ισθι G2443 CONJ ινα G4675 P-2GS σου G3588 T-NSF η G4297 N-NSF προκοπη G5318 A-NSF φανερα G1510 (G5753) V-PXS-3S η G1722 PREP εν G3956 A-DPM πασιν
  16 G1907 (G5720) V-PAM-2S επεχε G4572 F-2DSM σεαυτω G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G1319 N-DSF διδασκαλια G1961 (G5720) V-PAM-2S επιμενε G846 P-DPM αυτοις G5124 D-ASN τουτο G1063 CONJ γαρ G4160 (G5723) V-PAP-NSM ποιων G2532 CONJ και G4572 F-2ASM σεαυτον G4982 (G5692) V-FAI-2S σωσεις G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G191 (G5723) V-PAP-APM ακουοντας G4675 P-2GS σου
KJV_Strongs(i)
  1 G1161 Now G4151 the Spirit G3004 speaketh [G5719]   G4490 expressly G3754 , that G1722 in G5306 the latter G2540 times G5100 some G868 shall depart from [G5695]   G4102 the faith G4337 , giving heed [G5723]   G4108 to seducing G4151 spirits G2532 , and G1319 doctrines G1140 of devils;
  2 G5573 Speaking lies G1722 in G5272 hypocrisy G2743 ; having G2398 their G4893 conscience G2743 seared with a hot iron [G5772]  ;
  3 G2967 Forbidding [G5723]   G1060 to marry [G5721]   G567 , and commanding to abstain from [G5733]   G1033 meats G3739 , which G2316 God G2936 hath created [G5656]   G1519 to G3336 be received G3326 with G2169 thanksgiving G4103 of them which believe G2532 and G1921 know [G5761]   G225 the truth.
  4 G3754 For G3956 every G2938 creature G2316 of God G2570 is good G2532 , and G3762 nothing G579 to be refused G2983 , if it be received [G5746]   G3326 with G2169 thanksgiving:
  5 G1063 For G37 it is sanctified [G5743]   G1223 by G3056 the word G2316 of God G2532 and G1783 prayer.
  6 G5294 If thou put G80 the brethren G5294 in remembrance [G5734]   G5023 of these things G2071 , thou shalt be [G5704]   G2570 a good G1249 minister G2424 of Jesus G5547 Christ G1789 , nourished up [G5746]   G3056 in the words G4102 of faith G2532 and G2570 of good G1319 doctrine G3739 , whereunto G3877 thou hast attained [G5758]  .
  7 G1161 But G3868 refuse [G5737]   G952 profane G2532 and G1126 old wives G3454 ' fables G1161 , and G1128 exercise [G5720]   G4572 thyself G4314 rather unto G2150 godliness.
  8 G1063 For G4984 bodily G1129 exercise G2076 profiteth [G5748]   [G5624]   G4314 little G3641   G1161 : but G2150 godliness G2076 is [G5748]   [G5624] profitable G4314 unto G3956 all things G2192 , having [G5723]   G1860 promise G2222 of the life G3568 that now is G2532 , and G3195 of that which is to come [G5723]  .
  9 G4103 This is a faithful G3056 saying G2532 and G514 worthy G3956 of all G594 acceptation.
  10 G1063 For G1519 therefore G5124   G2872 we G2532 both G2872 labour [G5719]   G2532 and G3679 suffer reproach [G5743]   G3754 , because G1679 we trust [G5758]   G1909 in G2198 the living [G5723]   G2316 God G3739 , who G2076 is [G5748]   G4990 the Saviour G3956 of all G444 men G3122 , specially G4103 of those that believe.
  11 G5023 These things G3853 command [G5720]   G2532 and G1321 teach [G5720]  .
  12 G2706 Let G3367 no man G2706 despise [G5720]   G4675 thy G3503 youth G235 ; but G1096 be thou [G5737]   G5179 an example G4103 of the believers G1722 , in G3056 word G1722 , in G391 conversation G1722 , in G26 charity G1722 , in G4151 spirit G1722 , in G4102 faith G1722 , in G47 purity.
  13 G2193 Till G2064 I come [G5736]   G4337 , give attendance [G5720]   G320 to reading G3874 , to exhortation G1319 , to doctrine.
  14 G272 Neglect [G5720]   G3361 not G5486 the gift G1722 that is in G4671 thee G3739 , which G1325 was given [G5681]   G4671 thee G1223 by G4394 prophecy G3326 , with G1936 the laying on G5495 of the hands G4244 of the presbytery.
  15 G3191 Meditate upon [G5720]   G5023 these things G2468 ; give thyself [G5749]   G1722 wholly to G5125 them G2443 ; that G4675 thy G4297 profiting G5600 may [G5753]   G5318 appear G1722 to G3956 all.
  16 G1907 Take heed [G5720]   G4572 unto thyself G2532 , and G1319 unto the doctrine G1961 ; continue [G5720]   G846 in them G1063 : for G4160 in doing [G5723]   G5124 this G4982 thou shalt G2532 both G4982 save [G5692]   G4572 thyself G2532 , and G191 them that hear [G5723]   G4675 thee.
ERV(i) 1 But the Spirit saith expressly, that in later times some shall fall away from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, 2 through the hypocrisy of men that speak lies, branded in their own conscience as with a hot iron; 3 forbidding to marry, [and commanding ]to abstain from meats, which God created to be received with thanksgiving by them that believe and know the truth. 4 For every creature of God is good, and nothing is to be rejected, if it be received with thanksgiving: 5 for it is sanctified through the word of God and prayer. 6 If thou put the brethren in mind of these things, thou shalt be a good minister of Christ Jesus, nourished in the words of the faith, and of the good doctrine which thou hast followed [until now]: 7 but refuse profane and old wives’ fables. And exercise thyself unto godliness: 8 for bodily exercise is profitable for a little; but godliness is profitable for all things, having promise of the life which now is, and of that which is to come. 9 Faithful is the saying, and worthy of all acceptation. 10 For to this end we labour and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Saviour of all men, specially of them that believe. 11 These things command and teach. 12 Let no man despise thy youth; but be thou an ensample to them that believe, in word, in manner of life, in love, in faith, in purity. 13 Till I come, give heed to reading, to exhortation, to teaching. 14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. 15 Be diligent in these things; give thyself wholly to them; that thy progress may be manifest unto all. 16 Take heed to thyself, and to thy teaching. Continue in these things; for in doing this thou shalt save both thyself and them that hear thee.