1 Timothy 1:9

TR(i)
  9 G1492 (G5761) V-RAP-NSM ειδως G5124 D-ASN τουτο G3754 CONJ οτι G1342 A-DSM δικαιω G3551 N-NSM νομος G3756 PRT-N ου G2749 (G5736) V-PNI-3S κειται G459 A-DPM ανομοις G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G506 A-DPM ανυποτακτοις G765 A-DPM ασεβεσιν G2532 CONJ και G268 A-DPM αμαρτωλοις G462 A-DPM ανοσιοις G2532 CONJ και G952 A-DPM βεβηλοις G3964 N-DPM πατραλωαις G2532 CONJ και G3389 N-DPM μητραλωαις G409 N-DPM ανδροφονοις
ERV(i) 9 as knowing this, that law is not made for a righteous man, but for the lawless and unruly, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,