1 Peter 3:15

TR(i)
  15 G2962 N-ASM κυριον G1161 CONJ δε G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G37 (G5657) V-AAM-2P αγιασατε G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2588 N-DPF καρδιαις G5216 P-2GP υμων G2092 A-NPM ετοιμοι G1161 CONJ δε G104 ADV αει G4314 PREP προς G627 N-ASF απολογιαν G3956 A-DSM παντι G3588 T-DSM τω G154 (G5723) V-PAP-DSM αιτουντι G5209 P-2AP υμας G3056 N-ASM λογον G4012 PREP περι G3588 T-GSF της G1722 PREP εν G5213 P-2DP υμιν G1680 N-GSF ελπιδος G3326 PREP μετα G4240 N-GSF πραυτητος G2532 CONJ και G5401 N-GSM φοβου
ERV(i) 15 but sanctify in your hearts Christ as Lord: [being ]ready always to give answer to every man that asketh you a reason concerning the hope that is in you, yet with meekness and fear: