1 John 3:17

TR(i)
  17 G3739 R-NSM ος G1161 CONJ δ G302 PRT αν G2192 (G5725) V-PAS-3S εχη G3588 T-ASM τον G979 N-ASM βιον G3588 T-GSM του G2889 N-GSM κοσμου G2532 CONJ και G2334 (G5725) V-PAS-3S θεωρη G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G846 P-GSM αυτου G5532 N-ASF χρειαν G2192 (G5723) V-PAP-ASM εχοντα G2532 CONJ και G2808 (G5661) V-AAS-3S κλειση G3588 T-APN τα G4698 N-APN σπλαγχνα G846 P-GSM αυτου G575 PREP απ G846 P-GSM αυτου G4459 ADV-I πως G3588 T-NSF η G26 N-NSF αγαπη G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3306 (G5719) V-PAI-3S μενει G1722 PREP εν G846 P-DSM αυτω
ERV(i) 17 But whoso hath the world’s goods, and beholdeth his brother in need, and shutteth up his compassion from him, how doth the love of God abide in him?