1 John 2:22

TR(i)
  22 G5101 I-NSM τις G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G5583 N-NSM ψευστης G1487 COND ει G3361 PRT-N μη G3588 T-NSM ο G720 (G5740) V-PNP-NSM αρνουμενος G3754 CONJ οτι G2424 N-NSM ιησους G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G5547 N-NSM χριστος G3778 D-NSM ουτος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G500 N-NSM αντιχριστος G3588 T-NSM ο G720 (G5740) V-PNP-NSM αρνουμενος G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον
ERV(i) 22 Who is the liar but he that denieth that Jesus is the Christ? This is the antichrist, [even] he that denieth the Father and the Son.