1 John 2:16

TR(i)
  16 G3754 CONJ οτι G3956 A-NSN παν G3588 T-NSN το G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2889 N-DSM κοσμω G3588 T-NSF η G1939 N-NSF επιθυμια G3588 T-GSF της G4561 N-GSF σαρκος G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G1939 N-NSF επιθυμια G3588 T-GPM των G3788 N-GPM οφθαλμων G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G212 N-NSF αλαζονεια G3588 T-GSM του G979 N-GSM βιου G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G235 CONJ αλλ G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G2889 N-GSM κοσμου G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν
ERV(i) 16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the vainglory of life, is not of the Father, but is of the world.