1 John 1:2

TR(i)
  2 G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G2222 N-NSF ζωη G5319 (G5681) V-API-3S εφανερωθη G2532 CONJ και G3708 (G5758) V-RAI-1P-ATT εωρακαμεν G2532 CONJ και G3140 (G5719) V-PAI-1P μαρτυρουμεν G2532 CONJ και G518 (G5719) V-PAI-1P απαγγελλομεν G5213 P-2DP υμιν G3588 T-ASF την G2222 N-ASF ζωην G3588 T-ASF την G166 A-ASF αιωνιον G3748 R-NSF ητις G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G2532 CONJ και G5319 (G5681) V-API-3S εφανερωθη G2254 P-1DP ημιν
ERV(i) 2 (and the life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare unto you the life, the eternal [life], which was with the Father, and was manifested unto us);