1 Corinthians 9:21-22

TR(i)
  21 G3588 T-DPM τοις G459 A-DPM ανομοις G5613 ADV ως G459 A-NSM ανομος G3361 PRT-N μη G1510 (G5752) V-PXP-NSM ων G459 A-NSM ανομος G2316 N-DSM θεω G235 CONJ αλλ G1772 A-NSM εννομος G5547 N-DSM χριστω G2443 CONJ ινα G2770 (G5661) V-AAS-1S κερδησω G459 A-APM ανομους
  22 G1096 (G5633) V-2ADI-1S εγενομην G3588 T-DPM τοις G772 A-DPM ασθενεσιν G5613 ADV ως G772 A-NSM ασθενης G2443 CONJ ινα G3588 T-APM τους G772 A-APM ασθενεις G2770 (G5661) V-AAS-1S κερδησω G3588 T-DPM τοις G3956 A-DPM πασιν G1096 (G5754) V-2RAI-1S γεγονα G3588 T-NPN τα G3956 A-NPN παντα G2443 CONJ ινα G3843 ADV παντως G5100 X-APM τινας G4982 (G5661) V-AAS-1S σωσω
KJV_Strongs(i)
  21 G459 To them that are without law G5613 , as G459 without law G5607 , (being [G5752]   G3361 not G459 without law G2316 to God G235 , but G1772 under the law G5547 to Christ G2443 ,) that G2770 I might gain [G5661]   G459 them that are without law.
  22 G772 To the weak G1096 became I [G5633]   G5613 as G772 weak G2443 , that G2770 I might gain [G5661]   G772 the weak G1096 : I am made [G5754]   G3956 all things G3956 to all G2443 men, that G4982 I might G3843 by all means G4982 save [G5661]   G5100 some.
ERV(i) 21 to them that are without law, as without law, not being without law to God, but under law to Christ, that I might gain them that are without law. 22 To the weak I became weak, that I might gain the weak: I am become all things to all men, that I may by all means save some.