Genesis 35:28

Segond(i) 28 Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans.