1 Chronicles 1:42

Segond(i) 42 Fils d'Etser: Bilhan, Zaavan et Jaakan. -Fils de Dischan: Uts et Aran. -