James 4:8-10

SBLGNT(i) 8 ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ ⸀ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι. 9 ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε· ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος ⸀μετατραπήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν· 10 ταπεινώθητε ἐνώπιον ⸀κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.
SBL Greek NT Apparatus

8 ἐγγιεῖ Treg NIV RP ] ἐγγίσει WH
9 μετατραπήτω WH NIV ] μεταστραφήτω Treg RP
10 κυρίου WH Treg NIV ] τοῦ κυρίου RP