Joshua 4:15

Rotherham(i) 15 Then spake Yahweh unto Joshua, saying: