Zechariah 4:11

Romanian(i) 11 Eu am luat cuvîntul, şi i-am zis:,,Ce însemnează aceşti doi măslini, la dreapta sfeşnicului şi la stînga lui?``