Song of Songs 7:3

Romanian(i) 3 Amîndouă ţîţele tale sînt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare.