Song of Songs 5:2

Romanian(i) 2 Adormisem, dar inima îmi veghea... Este glasul prea iubitului meu, care bate:,,Deschide-mi, soro, scumpo, porumbiţo, neprihănito! Căci capul îmi este plin de rouă, cîrlionţii îmi sînt plini de picurii nopţii.`` -