Psalms 95:4-7

Romanian(i) 4 El ţine în mînă adîncimile pămîntului, şi vîrfurile munţilor sînt ale Lui. 5 A Lui este marea, El a făcut -o, şi mînile Lui au întocmi uscatul: 6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! 7 Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi sîntem poporul păşunei Lui, turma, pe care o povăţuieşte mîna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui! -