Psalms 89:9

Romanian(i) 9 Tu îmblînzeşti mîndria mării; cînd se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.