Psalms 135:8

Romanian(i) 8 El a lovit pe întîii născuţi ai Egiptului, dela oameni pînă la dobitoace.