Psalms 122

Romanian(i) 1 (O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David.) Mă bucur cînd mi se zice;,,Haidem la Casa Domnului!`` 2 Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime! 3 Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr'o bucată! 4 Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului. 5 Căci acolo sînt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. 6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă. 7 Pacea să fie între zidurile tale, şi liniştea în casele tale domneşti! 8 Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, doresc pacea în sînul tău. 9 Din pricina Casei Domnului, Dumnezeului nostru. fac urări pentru fericirea ta.