Psalms 119:155

Romanian(i) 155 Mîntuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orînduirile Tale.