Psalms 113

Romanian(i) 1 Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului! 2 Fie Numele Domnului binecuvîntat, deacum şi pînă în veac! 3 Dela răsăritul soarelui pînă la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat. 4 Domnul este înălţat mai pe sus de toate neamurile, slava Lui este mai pesus de ceruri. 5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atît de sus? 6 El îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pămînt. 7 El ridică pe sărac din ţărînă, înalţă pe cel lipsit din gunoi. 8 ca să -i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său. 9 El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!