Psalms 112:4

Romanian(i) 4 Celui fără prihană îi răsare o lumină în întunerec, El este milostiv, îndurător şi drept.