Psalms 111

Romanian(i) 1 Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare. 2 Mari sînt lucrările Domnului, cercetate de toţi ceice le iubesc. 3 Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci. 4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv. 5 El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legămîntul Lui. 6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le -a dat moştenirea neamurilor. 7 Lucrările mînilor Lui sînt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sînt adevărate, 8 întărite pentru vecinicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire. 9 A trimes poporului Său izbăvirea, a aşezat legămîntul Său în veci; Numele Lui este sfînt şi înfricoşat. 10 Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.