Nehemiah 7:60

Romanian(i) 60 Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi.